banner_homepage_SVMS.png

Ik ben opdrachtgever

Als opdrachtgever bent u zich bewust van de (aansprakelijkheids-)risico's van sloopwerkzaamheden. De BRL SVMS-007 waarborgt de kwaliteit en deskundigheid. Deskundig slopen vereist meer dan specifiek materieel. Ervaring, kennis en het naleven van de regelgeving is minstens zo belangrijk.Lees meer

U mag van een gecertificeerde sloopaannemer verwachten:

Stoffeninventarisatie en inspectie sloopobject
Meer info
Sloopplan: zorgvuldige voorbereiding
Meer info
Veilig en milieukundig slopen
Meer info
Stoffenverantwoording sloopmaterialen
Meer info
Borging naleving regels
Meer info
Inzet deskundig personeel
Meer info