banner_homepage_SVMS.png

Ik ben opdrachtgever

Als opdrachtgever bent u zich bewust van de (aansprakelijkheids-)risico's van sloopwerkzaamheden. De BRL SVMS-007 waarborgt de kwaliteit en deskundigheid. Deskundig slopen vereist meer dan specifiek materieel. Ervaring, kennis en het naleven van de regelgeving is minstens zo belangrijk.Lees meer

Model bestektekst

Een opdrachtgever kan voor het voorschrijven van de BRL SVMS-007 of de Verificatieregeling circulair sloopproject de volgende bestekteksten gebruiken:U mag van een gecertificeerde sloopaannemer verwachten:

Stoffeninventarisatie en inspectie sloopobject
Meer info
Sloopplan: zorgvuldige voorbereiding
Meer info
Veilig en milieukundig slopen
Meer info
Stoffenverantwoording sloopmaterialen
Meer info
Borging naleving regels
Meer info
Inzet deskundig personeel
Meer info