banner_homepage_SVMS.png

Jaarverslagen

De certificatie-instellingen rapporteren jaarlijks aan SVMS over de uitvoering van hun certificatieactiviteiten op het gebied van de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen. Op basis daarvan wordt een samenvattend jaarverslag opgesteld. Hieronder treft u de jaarverslagen over de achterliggende jaren aan.


Titel Download
Jaarverslag 2022 Jaarverslag 2022 
Jaarverslag 2021 niet beschikbaar
Jaarverslag 2020 niet beschikbaar
Jaarverslag 2019 niet beschikbaar
Jaarverslag 2018 Jaarverslag 2018 
Jaarverslag 2017 Download

Jaarverslag 2016

Download
Jaarverslag 2015
Download 
Jaarverslag 2014 Download
Jaarverslag 2013 Download
Jaarverslag 2012 Download
Jaarverslag 2011 Download
Jaarverslag 2010 Download