banner_homepage_SVMS.png

Promotie

Positieve bekendheid bij opdrachtgevers

Een belangrijke succesfactor voor de BRL Veilig en Milieukundig Slopen is een goede en positieve bekendheid bij opdrachtgevers, bevoegde instanties (gemeente / Omgevingsdienst en Inspectie SZW) en andere betrokken partijen. Promotie van de BRL SVMS-007 is daarom een belangrijk agendapunt binnen SVMS.


Promotie van het belang van gecertificeerde sloopaannemers is overigens vooral een kwestie van de certificaathouders zelf. SVMS reikt hiervoor de benodigde promotiemiddelen aan. Ook deze website is een belangrijk promotiemiddel. 


U mag van een gecertificeerde sloopaannemer verwachten:

Stoffeninventarisatie en inspectie sloopobject
Meer info
Sloopplan: zorgvuldige voorbereiding
Meer info
Veilig en milieukundig slopen
Meer info
Stoffenverantwoording sloopmaterialen
Meer info
Borging naleving regels
Meer info
Inzet deskundig personeel
Meer info