banner_homepage_SVMS.png

Ik ben toezichthouder

Als toezichthouder mag u er van uitgaan dat een gecertificeerde sloopaannemer voldoet aan de regelgeving op het gebied van veilig en milieukundig slopen. Veel wettelijke bepalingen zijn in de BRL SVMS-007 vertaald naar de dagelijkse slooppraktijk. 


Certificatenregister


Kenmerken gecertificeerde sloopaannemer

  • heeft kennis van de wet- en regelgeving
  • voert een stoffeninventarisatie uit voorafgaand aan het sloopproject
  • werkt volgens een sloop(veiligheids)plan


Lees meer

U mag van een gecertificeerde sloopaannemer verwachten:

Stoffeninventarisatie en inspectie sloopobject
Meer info
Sloopplan: zorgvuldige voorbereiding
Meer info
Veilig en milieukundig slopen
Meer info
Stoffenverantwoording sloopmaterialen
Meer info
Borging naleving regels
Meer info
Inzet deskundig personeel
Meer info