banner_homepage_SVMS.png

Certificatietoezicht

Toetsing sloopaannemer aan certificatie-eisen

Certificatie van sloopaannemers vindt plaats door certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn door de Raad voor Accreditatie. Deze onafhankelijke certificatie-instelling voert periodieke beoordelingen uit (bedrijfsaudits) en bezoekt regelmatig projectlocaties (inspecties).

Bekijk het overzicht van certificatie-instellingen.