banner_homepage_SVMS.png

Milieukundig slopen

Milieukundig slopen geborgd in de BRL SVMS-007

Bij milieukundig slopen staat een verantwoorde omgang met vrijkomende sloopmaterialen centraal. In het sloopplan wordt de wijze van selectieve sloop en afvoer van sloopmaterialen vastgelegd. Dit vindt plaats op basis van de stoffeninventarisatie voorafgaand aan de daadwerkelijke sloop. Gecertificeerde sloopaannemers geven invulling aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.