banner_homepage_SVMS.png

Organisatie

Centraal College van Deskundigen Slopen

De BRL SVMS-007 is opgesteld door het Centraal College van Deskundigen Slopen (CCvD Slopen). In het CCvD Slopen zitten vertegenwoordigers van opdrachtgevers, afnemers van sloopmaterialen, onderzoeksbureaus, de overheid en sloopaannemers. Hierdoor bestaat er een breed draagvlak voor de certificatie-eisen.


Stichting Veilig en Milieukundig Slopen

Het beheer van de BRL SVMS-007 is ondergebracht in de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS). De belangrijkste taken van SVMS zijn:

  • Faciliteren van het CCvD Slopen
  • Vaststellen van documenten door bestuur
  • Overleg met de certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor de BRL SVMS-007
  • Verwerken van door certificatie-instellingen afgegeven certificaten
  • Beheren van een lijst van certificaathouders
  • Het innen van afdrachten bij certificatie-instellingen
  • Het onderhouden van contacten met de Raad voor Accreditatie

Op dit moment bestaat het bestuur van SVMS uit:

de heer C.E.M. van Dongen (voorzitter);

de heer J.A. Bork (secretaris-penningmeester).

de heer H.J. Snellen.


Het secretariaat van de SVMS wordt gevoerd door MiSa advies.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Belanghebbenden kunnen klachten indienen bij het secretariaat via info@veiligslopen.nl. Klachten worden afgehandeld volgens de procedure die is vastgelegd in de statuten.


Lid van Vereniging van Schemabeheerders

SVMS is als beheerder van de BRL SVMS-007 lid van de VvS, de Vereniging van Schemabeheerders. Dit betekent dat SVMS sinds 2020 werkt volgens de NTA 8813. Eens in de twee jaar toetst een externe beoordelaar op het voldoen aan deze norm. Zo waarborgt SVMS haar onafhankelijkheid en de kwaliteit van haar schemabeheer. 

Nieuwe afbeelding
Meer info

SVMS is vriend van Cirkelstad

Filmpje Veilig en milieukundig slopen