banner_homepage_SVMS.png

Organisatie

Centraal College van Deskundigen Slopen

De BRL SVMS-007 is opgesteld door het Centraal College van Deskundigen Slopen (CCvD Slopen). In het CCvD Slopen zitten vertegenwoordigers van opdrachtgevers, afnemers van sloopmaterialen, onderzoeksbureaus, de overheid en sloopaannemers. Hierdoor bestaat er een breed draagvlak voor de certificatie-eisen.


Stichting Veilig en Milieukundig Slopen

Het beheer van de BRL SVMS-007 is ondergebracht in de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS). De belangrijkste taken van SVMS zijn:

  • Faciliteren van het CCvD Slopen
  • Vaststellen van documenten door bestuur
  • Overleg met de certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor de BRL SVMS-007
  • Verwerken van door certificatie-instellingen afgegeven certificaten
  • Beheren van een lijst van certificaathouders
  • Het innen van afdrachten bij certificatie-instellingen
  • Het onderhouden van contacten met de Raad voor Accreditatie

Op dit moment bestaat het bestuur van SVMS uit:

de heer J.A.M. van Rooijen (voorzitter);

de heer J.A. Bork (secretaris-penningmeester).


Het secretariaat van de SVMS wordt gevoerd door MiSa advies.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Veilig en milieukundig slopen

Veilig en milieukundig slopen dat is waar de BRL SVMS-007 voor staat. Het filmpje laat dit in de praktijk zien