banner_homepage_SVMS.png
Gepubliceerd op 20-03-2024 om 08:57

SVMS zet gecertificeerde sloopaannemers in het zonnetje tijdens VERAS Circulair Slopen Event in Leusden

Op 15 maart heeft SVMS een inhoudelijke en feestelijke bijdrage mogen leveren aan het VERAS Circulair Slopen Event in het AFAS Theater in Leusden.
Lees verder
Gepubliceerd op 18-03-2024 om 12:24

Aan het woord: Mark van der Maazen

Voor de rubriek 'Aan het woord' vragen we iemand die betrokken is bij SVMS om iets over zichzelf en over zijn /haar werkzaamheden te vertellen. Deze keer is het woord aan Mark van der Maazen, Lead Auditor bij Normec Certification.
Lees verder
Gepubliceerd op 11-03-2024 om 13:50

SVMS organiseert regiobijeenkomsten over wijzigingen in de BRL SVMS-007

Op 30 mei en 13 juni organiseert SVMS regiobijeenkomsten om certificaathouders en auditoren te informeren over de wijzigingen in de BRL SVMS-007, die medio 2024 ingaan. 
Lees verder
Gepubliceerd op 01-03-2024 om 14:32

SVMS aanwezig bij werksessie circulair slopen in Noord-Holland Noord

In het kader van de Circulaire deal secundaire bouwmaterialen Noord-Holland Noord organiseerde Omgevingsdienst Noord-Holland Noord op 12 februari jl. een werksessie over circulair slopen en het voldoen aan de circulaire oogstvoorschriften. 
Lees verder
Gepubliceerd op 12-12-2023 om 12:22

Gewijzigde BRL SVMS-007 treedt per 1 juli 2024 in werking

Het Centraal College van Deskundigen Slopen heeft eind november de eindversie van de gewijzigde BRL SVMS-007 besproken. Besloten is om de gewijzigde BRL SVMS-007 per 1 juli 2024 in werking te laten treden.
Lees verder
Gepubliceerd op 07-12-2023 om 15:48

Aan het woord: Kees van Dongen

Voor de rubriek 'Aan het woord' vragen we iemand die betrokken is bij SVMS of het CCvD om iets over zichzelf en over zijn /haar werkzaamheden te vertellen. Deze keer is het woord aan Kees van Dongen, onafhankelijk voorzitter van SVMS. 
Lees verder
Gepubliceerd op 07-12-2023 om 14:14

SVMS ontvangt subsidie voor Versnellingsaanpak circulair slopen

SVMS heeft subsidie gekregen van het ministerie van BZK voor een project gericht op de versnelling van circulair slopen in Nederland. Het betreft een samenwerking met VERAS en SVS in een project met de titel “Versnellingsaanpak circulair slopen”. Dit project maakt onderdeel uit van in totaal acht subsidieprojecten die worden uitgevoerd door verschillende partijen en gezamenlijk tot doel hebben om circulair slopen en hergebruik een impuls te geven. 
Lees verder
Gepubliceerd op 28-11-2023 om 10:26

Feestelijke uitreiking van drie Verklaringen circulair sloopproject op Vakbeurs Recycling

Op 22 november heeft SVMS op Vakbeurs Recycling drie gecertificeerde sloopaannemers in het zonnetje gezet die onlangs de Verklaring circulair sloopproject hebben behaald. 
Lees verder
Gepubliceerd op 09-11-2023 om 16:09

Vink Aannemingsmaatschappij behaalt Verklaring circulair sloopproject voor circulaire sloop De Leeuwenhoek te Zoetermeer

SVMS feliciteert Vink Aannemingsmaatschappij met het behalen van de Verificatieverklaring circulair sloopproject voor de circulaire sloop van kantoorgebouw De Leeuwenhoek. Een mooie prestatie!
Lees verder
Gepubliceerd op 07-11-2023 om 14:23

Dusseldorp ISM behaalt Verklaring circulair sloopproject voor circulaire sloop steenfabriek in Winterswijk

SVMS feliciteert Dusseldorp ISM met het behalen van de Verklaring circulair sloopproject voor de circulaire sloop van de voormalige steenfabriek De Vlijt in Winterswijk. Een mooie prestatie!
Lees verder