banner_homepage_SVMS.png
Gepubliceerd op 16-04-2020 om 13:26

Richtlijn uitvoeren audits tijdens coronacrisis

Het bestuur van SVMS verzoekt de CI’s in de huidige coronacrisis de richtlijnen van het RIVM onverkort te hanteren. Aan de CI’s wordt verzocht ernaar te streven om bestaande auditprogramma’s van de BRL SVMS-007 zoveel mogelijk te volgen. Daar waar het nog mogelijk is om conformiteitsbeoordelingen op locatie uit te voeren, kan dat doorgang vinden. Daar waar dat niet meer gaat, kan worden overgegaan op remote audits.
Lees verder
Gepubliceerd op 01-07-2019 om 10:10

Breed draagvlak voor toevoegen van eisen circulair slopen aan de BRL SVMS-007

Op 24, 25 en 27 juni jl. vonden de regiobijeenkomsten plaats over de BRL SVMS-007 in de Circulaire Economie. Tijdens deze interessante en interactieve bijeenkomsten hebben veel certificaathouders meegedacht en ook hun (concrete) ideeën gedeeld over hoe het sloopcertificaat mee kan groeien in de transitie naar een Circulaire Economie. 
Lees verder
Gepubliceerd op 14-05-2019 om 16:29

SVMS nodigt u uit voor regiobijeenkomsten over de BRL SVMS-007 in de Circulaire Economie

SVMS organiseert eind juni drie regiobijeenkomsten om met certificaathouders in gesprek te gaan over de BRL SVMS-007 in de Circulaire Economie. Kom naar de bijeenkomst en denk en praat mee!
Lees verder
Gepubliceerd op 11-12-2018 om 08:00

SVMS heeft een nieuwe website www.veiligslopen.nl

Op 13 december is de nieuwe website van SVMS live gegaan. Een nieuwe frisse uitstraling en boordevol informatie. Via de speciale 'routes' voor certificaathouders, opdrachtgevers, toezichthouders en geïnteresseerden vindt iedereen snel en eenvoudig de informatie die hij of zij zoekt!
Lees verder
Gepubliceerd op 11-12-2018 om 07:40

BRL SVMS-007 online: eisen en toetspunten snel en eenvoudig raadplegen!

De eisen uit de BRL SVMS-007 worden veelvuldig geraadpleegd door certificaathouders, opdrachtgevers, toezichthouders en certificatie-instellingen. Vaak ook in combinatie met de toetspuntenlijst in SVMS-009. Om het raadplegen en lezen van de eisen te vergemakkelijken, is BRL SVMS-007 online ontwikkeld.
Lees verder
Gepubliceerd op 11-12-2018 om 07:20

Met het sloopcertificaat heeft u iets moois in handen. Laat het zien!

SVMS heeft een leaflet ontwikkeld voor certificaathouders, opdrachtgevers en overige geïnteresseerden. Deze leaflet geeft overzichtelijk weer wat het BRL SVMS-007 certificaat inhoudt, wat de voordelen zijn van een gecertificeerde sloopaannemer en hoe je een gecertificeerde sloopaannemer herkent.
Lees verder
Gepubliceerd op 30-11-2017 om 12:36

Presentaties informatiebijeenkomsten beschikbaar

Eind 2017 heeft SVMS drie regiobijeenkomsten georganiseerd om certificaathouders van het sloopcertificaat bij te praten over de wijzigingen in het certificatieschema BRL SVMS-007. 
Lees verder
Gepubliceerd op 20-10-2017 om 09:01

Beheerders van schema’s ontwikkelen nieuwe standaard

Om onafhankelijkheid te waarborgen en kwaliteit van werkwijze aantoonbaar te maken, hebben de beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken (schemabeheerders) een nieuwe standaard ontwikkeld. Deze standaard is in de vorm van een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) ontwikkeld door een NEN-commissie. Hierin zijn schemabeheerders, ministeries, certificerende instellingen en certificaathouders vertegenwoordigd.
Lees verder
Gepubliceerd op 08-09-2017 om 09:01

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007

Met ingang van 1 februari 2017 is het certificatieschema BRL SVMS-007 (het sloopcertificaat) gewijzigd. Op een aantal onderdelen is het schema aangepast en deze willen we graag voor u als certificaathouder nog een keer op een rij zetten. Ook zijn er ontwikkelingen te melden op het gebied van PR en Communicatie om het sloopcertificaat te promoten bij met name opdrachtgevers. We nodigen u dan ook van harte uit voor een bijeenkomst in uw regio
Lees verder
Gepubliceerd op 07-04-2017 om 13:29

Nieuwe versie SVMS-009 Schouwingslijst

Per 1 april 2017 is de nieuwe Schouwingslijst SVMS-009 van kracht.
Lees verder