banner_homepage_SVMS.png
Gepubliceerd op 12-12-2023 om 12:22

Gewijzigde BRL SVMS-007 treedt per 1 juli 2024 in werking

Het Centraal College van Deskundigen Slopen heeft eind november de eindversie van de gewijzigde BRL SVMS-007 besproken. Besloten is om de gewijzigde BRL SVMS-007 per 1 juli 2024 in werking te laten treden.
Lees verder
Gepubliceerd op 07-12-2023 om 15:48

Aan het woord: Kees van Dongen

Voor de rubriek 'Aan het woord' vragen we iemand die betrokken is bij SVMS of het CCvD om iets over zichzelf en over zijn /haar werkzaamheden te vertellen. Deze keer is het woord aan Kees van Dongen, onafhankelijk voorzitter van SVMS. 
Lees verder
Gepubliceerd op 07-12-2023 om 14:14

SVMS ontvangt subsidie voor Versnellingsaanpak circulair slopen

SVMS heeft subsidie gekregen van het ministerie van BZK voor een project gericht op de versnelling van circulair slopen in Nederland. Het betreft een samenwerking met VERAS en SVS in een project met de titel “Versnellingsaanpak circulair slopen”. Dit project maakt onderdeel uit van in totaal acht subsidieprojecten die worden uitgevoerd door verschillende partijen en gezamenlijk tot doel hebben om circulair slopen en hergebruik een impuls te geven. 
Lees verder
Gepubliceerd op 28-11-2023 om 10:26

Feestelijke uitreiking van drie Verklaringen circulair sloopproject op Vakbeurs Recycling

Op 22 november heeft SVMS op Vakbeurs Recycling drie gecertificeerde sloopaannemers in het zonnetje gezet die onlangs de Verklaring circulair sloopproject hebben behaald. 
Lees verder
Gepubliceerd op 09-11-2023 om 16:09

Vink Aannemingsmaatschappij behaalt Verklaring circulair sloopproject voor circulaire sloop De Leeuwenhoek te Zoetermeer

SVMS feliciteert Vink Aannemingsmaatschappij met het behalen van de Verificatieverklaring circulair sloopproject voor de circulaire sloop van kantoorgebouw De Leeuwenhoek. Een mooie prestatie!
Lees verder
Gepubliceerd op 07-11-2023 om 14:23

Dusseldorp ISM behaalt Verklaring circulair sloopproject voor circulaire sloop steenfabriek in Winterswijk

SVMS feliciteert Dusseldorp ISM met het behalen van de Verklaring circulair sloopproject voor de circulaire sloop van de voormalige steenfabriek De Vlijt in Winterswijk. Een mooie prestatie!
Lees verder
Gepubliceerd op 27-09-2023 om 10:06

Van Reel Sloopwerken behaalt Verklaring circulair sloopproject voor circulaire transformatie Broerenkwartier in Zwolle

SVMS feliciteert Van Reel Sloopwerken met het behalen van de Verklaring circulair sloopproject voor de circulaire transformatie Broerenkwartier in Zwolle. Een mooie prestatie!
Lees verder
Gepubliceerd op 14-09-2023 om 16:34

Update wijziging BRL SVMS-007

De ontwerp wijzigingsversie van de BRL SVMS-007 lag van 26 mei tot en met 23 juni 2023 ter consultatie voor aan het werkveld. Eind september komt de Werkgroep Circulaire BRL bijeen om het ontvangen commentaar te bespreken. 
Lees verder
Gepubliceerd op 14-09-2023 om 10:22

Aan het woord : Jan van Belzen

Voor de rubriek 'Aan het woord' vragen we iemand die betrokken is bij SVMS of het CCvD om iets over zichzelf en over zijn /haar werkzaamheden te vertellen. Deze eerste keer is het woord aan Jan van Belzen, onafhankelijk voorzitter van het CCvD Slopen.
Lees verder
Gepubliceerd op 13-09-2023 om 09:04

Aanvulling interpretatiedocument BRL SVMS-007

Het interpretatiedocument van de BRL SVMS-007 is aangevuld. Het Centraal College van Deskundigen heeft drie interpretaties vastgesteld.
Lees verder