banner_homepage_SVMS.png

FAQ

FAQ auditing

Stelt de BRL SVMS-007 eisen aan de interne auditor?

Er zijn geen expliciete eisen gesteld. De certificatie-instelling zal de deskundigheid van de interne auditor beoordelen.

Hoe controleert de certificatie-instelling of mijn opgave van sloopprojecten wel compleet is en ik moeilijke projecten niet meld (of mijn concurrent)?

Tijdens de bedrijfsaudit kan de CI daarnaar (boeken)onderzoek doen. Er is door het CCvD Slopen vooralsnog afgezien van een meldingsplicht (zie jaarverslag 2011). Certificaathouder is gehouden om een volledig overzicht van projecten bij te houden, net als de certificaathouder ingeval er een meldingsplicht zou gelden is gehouden om de projecten ook daadwerkelijk te melden.

Welke projecten moet je melden aan de certificatieinstelling?

Er geldt geen meldingsplicht aan de CI, maar de voorwaarde dat een overzicht van projecten wordt bijgehouden en desgevraagd aan de CI verstrekt.

Moet ik de verhuur van personeel en middelen melden aan de CI?

Er geldt geen meldingsplicht aan de CI, maar de voorwaarde dat een overzicht van projecten wordt bijgehouden en desgevraagd aan de CI verstrekt.

Indien er in een jaar weinig projecten worden aangenomen door bijvoorbeeld de economische crisis, hoe zit het dan met de projectverdelingen en de voortzetting van het certificaat?

Indien het aantal projectbeoordelingen in een certificatiejaar niet is uitgevoerd, dienen de ontbrekende aantallen in het daarop volgende certificatiejaar alsnog te worden uitgevoerd. Deze maatregel kan slechts één keer in een certificatieperiode worden toegepast.