banner_homepage_SVMS.png

Bestekteksten

Model bestekteksten

Opdrachtgevers kunnen de volgende teksten gebruiken:


De sloopwerkzaamheden dienen volgens de BRL SVMS-007 te worden uitgevoerd. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Als bewijsmiddel dient inschrijver een kopie van het geldige certificaat te leveren. Het certificaat moet geldig zijn vanaf de dag van inschrijving tot en met de oplevering van het project.


Optioneel (projectgewijze verificatie):


Als aanvulling op de BRL SVMS-007 dient op dit project door een voor de BRL SVMS-007 geaccrediteerde instelling een Verificatie te worden uitgevoerd volgens de Verificatieregeling circulair sloopproject. De aannemer dient het project via de certificatie-instelling aan te melden bij SVMS t.b.v. de Verificatieregeling circulair sloopproject. Na afloop van het project dient aan opdrachtgever de Verificatieverklaring te worden verstrekt.