banner_homepage_SVMS.png

FAQ

FAQ sloopmaterialen

Soms weigeren afnemers van sloopmaterialen een productblad in te vullen, dan wel te retourneren. Wat kan de certificaathouder hieraan doen?

Paragraaf 5.1 schrijft voor dat de sloopaannemer door middel van het invullen van productbladen de in deze paragraaf genoemde gegevens registreert. Deze informatie vormt mede de basis voor de voorbereiding en uitvoering van het sloopproces en geeft tevens invulling aan wettelijke verplichtingen. Het invullen van de productbladen is de verantwoordelijkheid van de sloopaannemer, maar daarvoor is uiteraard wel de medewerking van de afnemer vereist. Deze medewerking kan bestaan uit het enkel verstrekken van de informatie, tot het volledig invullen van het productblad door de afnemer. De informatie-uitwisseling door middel van het productblad geeft tevens invulling aan de afvalstoffenregelgeving, waarin is bepaald dat ontdoener en ontvanger vooraf informatie uitwisselen over de aard en samenstelling van de afvalstromen. Overigens is in de 2012-01 versie van de BRL niet langer het format uit SVMS-008 bindend.

Hoe om te gaan met productbladen? Afnemers sturen ze niet ingevuld terug na meerdere verzoeken omdat ze vinden dat wij het op de juiste manier aanvoeren. Maar ik moet ze voor certificering wel hebben.

De certificaathouder kan op basis van informatie van de afnemer (acceptatiereglement bijvoorbeeld) zelf de productbladen invullen.