banner_homepage_SVMS.png

BRL SVMS-007 en gerelateerde normdocumenten

BRL SVMS-007 (VERSIE 2017-01)

Hieronder treft u de geldende versie van de BRL SVMS-007 aan en de daaraan gerelateerde documenten. 


Kenmerken Titel versie

Datum Vaststelling

Download

SVMS-007

Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen 2017-01 31-01-2017 Download

SVMS-008

Productbladen (Word) status: Informatief 2017-01 17-10-2017 Download
SVMS-009
Schouwingslijst voor BRL SVMS-007 2017-01 31-03-2017 Download

SVMS-013

Eisen te stellen aan de slooplocatie (per 01-02-15)
2014-01
26-11-2014
Download
SVMS-014
Interpretatiedocument BRL SVMS-007
2023-01
29-11-2022 Download 

Wijzigingsblad par 4.3.5. en 1.3

10-07-2015 Download
Normdocument Verificatieregeling circulair sloopproject 22-06-2020
22-06-2020 Verschillenanalyse 
Informatief Handreiking deskundigheidseisen (06724)
2013-01 31-10-2013 Download
Informatief Informatieblad Wet- en regelgeving 08-06-2021 Informatieblad wet- en regelgeving