banner_homepage_SVMS.png

Logo SVMS

Logo SVMS

Stichting Veilig en Milieukundig Slopen heeft twee logo’s vastgesteld: een logo voor de stichting en een logo voor de gecertificeerde sloopaannemer. Het logo van de stichting:

Stichtingslogo (JPEG)

Stichtingslogo (EPS)

    Stichtingslogo SVMS
Het logo van de gecertificeerde sloopaannemer:

Logo gecertificeerd bedrijf (JPEG)

Logo gecertificeerd bedrijf (EPS)

Logo gecertificeerd bedrijf   


Op het gebruik van de twee logo's  is het reglement SVMS-011 van toepassing. Hierin staat onder meer dat de logo's alleen mogen worden gebruikt zolang een bedrijf gecertificeerd is volgens de BRL SVMS-007.