Kenmerken gecertificeerde sloopaannemer

Wat mag u als toezichthouder van een gecertificeerde sloopaannemer verwachten?

Als toezichthouder mag u er van uitgaan dat een gecertificeerde sloopaannemer voldoet aan de regelgeving op het gebied van veilig en milieukundig slopen. Veel wettelijke bepalingen zijn in de BRL SVMS-007 vertaald naar de dagelijkse slooppraktijk.


U mag van een gecertificeerde sloopaannemer verwachten:

 • kennis van de wet- en regelgeving
 • een RI&E toegespitst op slopen volgens SVMS-013
 • een procedure bij onverhoeds aantreffen asbest
 • interne audits en projectbeoordelingen
 • asbestdeskundigheid op het werk
 • deskundige Voorman en Uitvoerder Sloopwerken
 • stoffeninventarisatie voorafgaand aan het sloopproject
 • sloop(veiligheids)plan
 • scheiden aan de bron volgens Bouwbesluit 2012
 • afvoer sloopmaterialen naar bevoegde afnemers
 • stoffenverantwoording na afloop van de sloop