banner_homepage_SVMS.png
Gepubliceerd op 11-12-2018 om 07:20

Met het sloopcertificaat heeft u iets moois in handen. Laat het zien!

SVMS heeft een leaflet ontwikkeld voor certificaathouders, opdrachtgevers en overige geïnteresseerden. Deze leaflet geeft overzichtelijk weer wat het BRL SVMS-007 certificaat inhoudt, wat de voordelen zijn van een gecertificeerde sloopaannemer en hoe je een gecertificeerde sloopaannemer herkent.
Lees verder
Gepubliceerd op 30-11-2017 om 12:36

Presentaties informatiebijeenkomsten beschikbaar

Eind 2017 heeft SVMS drie regiobijeenkomsten georganiseerd om certificaathouders van het sloopcertificaat bij te praten over de wijzigingen in het certificatieschema BRL SVMS-007. 
Lees verder
Gepubliceerd op 20-10-2017 om 09:01

Beheerders van schema’s ontwikkelen nieuwe standaard

Om onafhankelijkheid te waarborgen en kwaliteit van werkwijze aantoonbaar te maken, hebben de beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken (schemabeheerders) een nieuwe standaard ontwikkeld. Deze standaard is in de vorm van een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) ontwikkeld door een NEN-commissie. Hierin zijn schemabeheerders, ministeries, certificerende instellingen en certificaathouders vertegenwoordigd.
Lees verder
Gepubliceerd op 08-09-2017 om 09:01

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007

Met ingang van 1 februari 2017 is het certificatieschema BRL SVMS-007 (het sloopcertificaat) gewijzigd. Op een aantal onderdelen is het schema aangepast en deze willen we graag voor u als certificaathouder nog een keer op een rij zetten. Ook zijn er ontwikkelingen te melden op het gebied van PR en Communicatie om het sloopcertificaat te promoten bij met name opdrachtgevers. We nodigen u dan ook van harte uit voor een bijeenkomst in uw regio
Lees verder
Gepubliceerd op 07-04-2017 om 13:29

Nieuwe versie SVMS-009 Schouwingslijst

Per 1 april 2017 is de nieuwe Schouwingslijst SVMS-009 van kracht.
Lees verder
Gepubliceerd op 06-02-2017 om 15:42

Nieuwe BRL SVMS-007 per 1 april van kracht

In januari jl. heeft het bestuur SVMS op voorspraak van het CCvD Slopen en de CI ingestemd met de nieuwe BRL SVMS-007.De wijzigingen hebben betrekking op de onderstaande punten:
Lees verder