banner_homepage_SVMS.png
Gepubliceerd op 08-10-2020 om 16:29

Uitnodiging: Online bijeenkomsten over Verificatieregeling circulair sloopproject

SVMS nodigt alle certificaathouders uit voor een van de online bijeenkomsten over de Verificatieregeling circulair sloopproject. Meld u gelijk aan!
Lees verder
Gepubliceerd op 02-07-2020 om 14:00

Eerste Verificatieverklaring Circulair Sloopproject uitgereikt

Op donderdag 2 juli heeft Hoogeboom Raalte de eerste Verificatieverklaring circulair sloopproject ontvangen voor de circulaire sloop van het oude Agnietencollege in Nieuwleusen.
Lees verder
Gepubliceerd op 02-07-2020 om 13:00

Oproep aan certificaathouders: Meld uw circulaire projecten aan!

Op 2 juli is de eerste Verificatieverklaring circulair sloopproject uitgereikt aan Hoogeboom Raalte voor de circulaire sloop van het Agnietencollege in Nieuwleusen. Een mooie en belangrijke erkenning! Is uw bedrijf de volgende?
Lees verder
Gepubliceerd op 16-04-2020 om 13:26

Richtlijn uitvoeren audits tijdens coronacrisis

Het bestuur van SVMS verzoekt de CI’s in de huidige coronacrisis de richtlijnen van het RIVM onverkort te hanteren. Aan de CI’s wordt verzocht ernaar te streven om bestaande auditprogramma’s van de BRL SVMS-007 zoveel mogelijk te volgen. Daar waar het nog mogelijk is om conformiteitsbeoordelingen op locatie uit te voeren, kan dat doorgang vinden. Daar waar dat niet meer gaat, kan worden overgegaan op remote audits.
Lees verder
Gepubliceerd op 01-07-2019 om 10:10

Breed draagvlak voor toevoegen van eisen circulair slopen aan de BRL SVMS-007

Op 24, 25 en 27 juni jl. vonden de regiobijeenkomsten plaats over de BRL SVMS-007 in de Circulaire Economie. Tijdens deze interessante en interactieve bijeenkomsten hebben veel certificaathouders meegedacht en ook hun (concrete) ideeën gedeeld over hoe het sloopcertificaat mee kan groeien in de transitie naar een Circulaire Economie. 
Lees verder
Gepubliceerd op 14-05-2019 om 16:29

SVMS nodigt u uit voor regiobijeenkomsten over de BRL SVMS-007 in de Circulaire Economie

SVMS organiseert eind juni drie regiobijeenkomsten om met certificaathouders in gesprek te gaan over de BRL SVMS-007 in de Circulaire Economie. Kom naar de bijeenkomst en denk en praat mee!
Lees verder
Gepubliceerd op 11-12-2018 om 08:00

SVMS heeft een nieuwe website www.veiligslopen.nl

Op 13 december is de nieuwe website van SVMS live gegaan. Een nieuwe frisse uitstraling en boordevol informatie. Via de speciale 'routes' voor certificaathouders, opdrachtgevers, toezichthouders en geïnteresseerden vindt iedereen snel en eenvoudig de informatie die hij of zij zoekt!
Lees verder
Gepubliceerd op 11-12-2018 om 07:40

BRL SVMS-007 online: eisen en toetspunten snel en eenvoudig raadplegen!

De eisen uit de BRL SVMS-007 worden veelvuldig geraadpleegd door certificaathouders, opdrachtgevers, toezichthouders en certificatie-instellingen. Vaak ook in combinatie met de toetspuntenlijst in SVMS-009. Om het raadplegen en lezen van de eisen te vergemakkelijken, is BRL SVMS-007 online ontwikkeld.
Lees verder
Gepubliceerd op 11-12-2018 om 07:20

Met het sloopcertificaat heeft u iets moois in handen. Laat het zien!

SVMS heeft een leaflet ontwikkeld voor certificaathouders, opdrachtgevers en overige geïnteresseerden. Deze leaflet geeft overzichtelijk weer wat het BRL SVMS-007 certificaat inhoudt, wat de voordelen zijn van een gecertificeerde sloopaannemer en hoe je een gecertificeerde sloopaannemer herkent.
Lees verder
Gepubliceerd op 30-11-2017 om 12:36

Presentaties informatiebijeenkomsten beschikbaar

Eind 2017 heeft SVMS drie regiobijeenkomsten georganiseerd om certificaathouders van het sloopcertificaat bij te praten over de wijzigingen in het certificatieschema BRL SVMS-007. 
Lees verder