banner_homepage_SVMS.png
Gepubliceerd op 23-02-2023 om 13:12

Het Register circulaire sloopprojecten staat online

In het Register circulaire sloopprojecten staan alle projecten die zijn aangemeld voor de Verificatieregeling circulair sloopproject.
Lees verder
Gepubliceerd op 22-02-2023 om 13:12

Circulaire update van de BRL SVMS-007

Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de BRL SVMS-007, waarin de rol van de sloopaannemer in de circulaire economie meer nadruk krijgt.   
Lees verder
Gepubliceerd op 22-12-2022 om 14:56

Ontmoet SVMS op de BouwBeurs 2023!

SVMS staat samen met VERAS, Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf en drie gecertificeerde sloopaannemers Lagemaat, Heezen Bedrijven en Dusseldorp ISM van 6 t/m 10 februari 2023 op de BouwBeurs. Komt dat zien!
Lees verder
Gepubliceerd op 07-12-2022 om 11:53

Certificaathouders bijgepraat tijdens jaarlijkse informatiebijeenkomst SVMS

Op 17 en 23 november vonden de jaarlijkse SVMS informatiebijeenkomsten plaats voor de certificaathouders van de BRL Veilig Slopen. 
Lees verder
Gepubliceerd op 09-11-2022 om 11:00

Circulair slopen, gebeurt dat echt?

Iedereen roept dat er circulair gewerkt wordt. Het staat in het beleid van overheden en ook (sloop)aannemers beloven veel. Maar hoe kun je nagaan dat een sloopaannemer ook echt nakomt wat hij belooft? 
Lees verder
Gepubliceerd op 23-09-2022 om 15:45

Verificatieregeling circulair sloopproject

Steeds meer opdrachtgevers, beleidsmakers en sloopaannemers zijn bekend met de Verificatieregeling circulair sloopproject. Inmiddels zijn 27 projecten aangemeld, waarvan er al 13 de Verificatieverklaring circulair sloopproject hebben ontvangen! Er zijn ook al sloopaannemers die een tweede project hebben aangemeld. Op de website worden binnenkort de projecten overzichtelijk weergegeven in een register en kunnen de afgegeven Verklaringen (incl. stoffenverantwoording) eenvoudig worden gedownload. Blijf uw circulaire sloopprojecten vooral aanmelden voor de Verificatieregeling, bij uw CI!
Lees verder
Gepubliceerd op 23-09-2022 om 15:24

SVMS partner van Demolition Day 2022

Op zaterdag 17 september 2022 organiseerde branchevereniging VERAS de derde editie van Demolition Day, dé open dag van de sloop en asbestverwijdering. SVMS is traditiegetrouw partner van Demolition Day en steunt daarmee dit mooie evenement voor de sloopbranche. Op de slooplocatie van Gebr. Snellen in Breda is door SVMS aandacht besteed aan het 25e project dat wordt geverifieerd volgens de Verificatieregeling Circulair Sloopproject. Jan van Belzen, voorzitter van het College van Deskundigen prees Gebr. Snellen en opdrachtgever NewCold voor hun innovatie aanpak van dit sloopproject. Hij gaf aan dat het belangrijk is dat circulair slopen meetbare resultaten oplevert. De verificatieregeling is daarvoor een goed hulpmiddel.
Lees verder
Gepubliceerd op 12-08-2022 om 12:08

Schemawijziging BRL SVMS-007 komt eraan

In de vergadering van het CCvD van 23 juni 2022 heeft het Centraal College van Deskundigen de route bepaald voor wijziging van de BRL SVMS-007. In eerste instantie zal de BRL aangepast worden ten behoeve van de inwerkintreding van de Omgevingswet en de gewijzigde Arboregelgeving. Ook zullen zogenaamde interpretaties die door het CCvD de afgelopen periode zijn vastgesteld worden verwerkt in de tekst en zullen de verwijzingen naar externe eisen op het gebied van asbest, milieu en arbo worden nagelopen. Daarna zal in een grote wijziging aandacht besteed worden aan de gewijzigde rol van de sloopaannemer in de Circulaire Economie.
Lees verder
Gepubliceerd op 12-08-2022 om 11:42

Samenstelling CCvD Slopen

In het Centraal College van Deskundigen Slopen zitten vertegenwoordigers van opdrachtgevers, afnemers van sloopmaterialen, onderzoeksbureaus, de overheid en sloopaannemers. Tijdens de vergadering van 7 april 2022 zijn drie nieuwe vertegenwoordigers van opdrachtgevers benoemd, daarmee gaat een langgekoesterde wens van in vervulling. 
Lees verder
Gepubliceerd op 12-08-2022 om 11:15

Verificatieregeling toegepast bij Circulaire demontage Provinciaal kantoorgebouw Gelderland

De sloop van het oude provinciale kantoorgebouw Prinsenhof A in Arnhem, een negen verdiepingen tellende betonkolos uit 1986, gaat op voor de Verificatieverklaring circulair sloopproject. Op 14 april organiseerden de Provincie Gelderland en sloopaannemer Lagemaat uit Heerde een interactief seminar om de bijzondere aanpak van dit project toe te lichten: circulair delven. Afgevaardigden van provincies, gemeenten en vele  belangstellenden kwamen in grote getale naar het Provinciehuis in Arnhem om hier meer over te weten te komen. 
Lees verder