banner_homepage_SVMS.png

Circulair sloopproject

Verificatieregeling Circulair Sloopproject

Voor sloopaannemers en opdrachtgevers met hoge circulaire ambities!

De sloopbranche zet zich volop in voor een transitie naar een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Duurzaam en circulair slopen wordt daardoor steeds belangrijker. Maar hoe tonen sloopaannemers aan dat zij duurzaam en circulair slopen? Hoe kunnen we het thema circulariteit koppelen of toevoegen aan de BRL Veilig en Milieukundig Slopen? Wat is wenselijk en haalbaar? 

SVMS en het Centraal College van Deskundigen Slopen hebben na uitvoerige consultatierondes met diverse stakeholders de  Verificatieregeling Circulair Sloopproject opgesteld: een projectverificatie als uitdagende en waardevolle aanvulling op de BRL Veilig en Milieukundig Slopen.


De Verificatieregeling Circulair sloopproject biedt sloopaannemers en opdrachtgevers handvatten voor een vergaande implementatie van circulariteit in de voorbereiding en uitvoering van een sloopproject en de afzet van vrijkomende sloopmaterialen. 


Deelnemende projecten

Tijdens de pilotperiode die loopt tot juli 2021 is het doel om minimaal 10 projecten te volgen die opgaan voor de Verificatieverklaring Circulair Sloopproject. Hieronder ziet u de projecten die zijn aangemeld:

Sloop Agnietencollege Nieuwleusen - Hoogeboom Raalte (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop Agnietencollege Nieuwleusen
Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen
Sloopaannemer: Hoogeboom Raalte BV
Certificerende Instelling: Normec Certification
Status: Verificatieverklaring afgegeven op 2 juli 2020


Over het project

Hoogeboom: "De circulaire sloop van het oude Agnietencollege in Nieuwleusen is zeer succesvol verlopen. We zijn op 1 februari 2020 gestart met een kijkdag voor belangstellenden. Zij konden aangeven welke vrijkomende producten en materialen zij konden gebruiken en wat zij daarvoor over hadden. Vervolgens kregen zij bericht of hun ‘inschrijving’ was toegewezen  en wanneer het gedemonteerde product of materiaal beschikbaar kwam. Met dit concept is veel onnodig transport voorkomen. Alleen het herbruikbare, niet direct verkochte materiaal is naar onze Circulaire HUB gebracht. Voor dit project in Nieuwleusen geldt dat 96% van de vrijkomende producten en materialen hoogwaardig wordt hergebruikt. Dit prachtige resultaat is geverifieerd door een externe partij. Wij zijn trots dat we de Verificatieverklaring Circulair Sloopproject uitgereikt hebben gekregen voor dit succesvolle sloopproject." 


Uitreiking eerste Verificatieverklaring Circulair Sloopproject


Vechtdal Leeft TV was aanwezig bij de uitreiking en maakte er een leuk item over:


Circulaire ontmanteling Stadskantoor Roosendaal - Gebr. Snellen (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire ontmanteling Stadskantoor Roosendaal
Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal
Sloopaannemer: Gebr. Snellen BV
Certificerende Instelling: Normec Certification
Status: Verificatieverklaring afgegeven op 8 januari 2021


Over het project

Snellen: "In opdracht van de gemeente Roosendaal zijn we bezig met het geheel ontmantelen van het stadskantoor. Alleen het kale betonskelet blijft uiteindelijk over. De aandacht gaat in dit project speciaal naar het zo volledig mogelijk hergebruiken van alle vrijkomende materialen. Gipsplaten, plafondplaten, tapijt, kozijnen, isolatie, plinten etcetera worden zorgvuldig gedemonteerd en opgeslagen voor direct hergebruik op de locatie, of voor hergebruik in de circulaire markt. Wij zijn natuurlijk al sinds jaar en dag gespecialiseerd in renovatiesloop en het hergebruiken van vrijkomende materialen. Een kolfje naar onze hand dus."


Lees ook het artikel in Cobouw over dit circulaire sloopproject: Bij Gebroeders Snellen geloven ze in het nieuwe slopen: niet zo maar leegtrekken, maar circulair ontmantelen

Circulaire sloop bedrijfshal Disketteweg Amsterdam - Van der Bel (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop bedrijfshal Disketteweg Amsterdam 
Opdrachtgever: Projectontwikkelaar
Sloopaannemer: Van der Bel Sloopwerken
Certificerende Instelling: Normec Certification
Status: Verificatieverklaring afgegeven op 13 april 2021


Over het project

Tussen augustus 2020 en januari 2021 heeft Van der Bel Sloopwerken uit Middenmeer een bedrijfsgebouw aan de Disketteweg in Amsterdam circulair gesloopt. Het betrof een bedrijfshal uit het jaar 2000/2001 welke was ingericht als kantoor en werkplaats van de voormalige Connexxion busmaatschappij. In de aanvraag werd verzocht om een voorstel te doen voor circulaire mogelijkheden. Doordat het een relatief nieuw pand was en de opdrachtgever de tijd gaf konden de circulaire mogelijkheden optimaal benut worden. 


Een gedeelte van de bedrijfshal (1000m2) is verkocht en wordt opnieuw opgebouwd in Roemenië. De andere 1000m2 is gedemonteerd voor eigen gebruik en zal weer opgebouwd worden als bedrijfshal. De binnen-, buiten- en dakbeplating is zorgvuldig gedemonteerd en afgevoerd naar een nieuwe bestemming. Het dakleer is afgevoerd naar Roof2Road waar het volledig wordt hergebruikt in nieuw duurzaam asfalt. Roldeuren, binnen- en buitenkozijnen, lichtlijnen, kabelgoten, tapijttegels, trappen, luchtleidingen, stopcontacten, deuren en uiteraard de staalconstructie zijn zorgvuldig gedemonteerd en kunnen opnieuw worden toegepast. De betonvloeren zijn opgebroken en afgevoerd naar Grondstoffenbank Agriport waar het beton wordt gerecycled en opnieuw is toegepast in circulaire betonmortel. Het straatwerk, het hekwerk, het fietsenhok en het bus/rookhokje zijn verkocht. 

Circulaire sloop Fridtjof Nansenhof te Amsterdam - GP Groot (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop Fridtjof Nansenhof te Amsterdam (kolenkitbuurt ) 
Opdrachtgever: Woningcorporatie Eigen Haard
Sloopaannemer: GP Groot sloopwerken en saneringen BV
Certificerende Instelling: Normec Certification
Status: Aangemeld per 28 september 2020


Over het project


Circulaire totaalsloop twee woningen te Barendrecht - Kruiswijk (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire totaalsloop van twee woningen te Barendrecht
Opdrachtgever: Woningstichting Patrimonium
Sloopaannemer: Kruiswijk Sloopwerk B.V.
Certificerende Instelling: Normec Certification
Status: Aangemeld per 2 februari 2021

Over het project

Kruiswijk start, in opdracht van Woningstichting Patrimonium te Barendrecht, met sloopwerkzaamheden aan de 2e Barendrechtseweg 187-189 te Barendrecht. Het betreft hier de circulaire sloop van twee woningen met garage, deze moeten plaatsmaken voor een nieuwbouwproject.


Om deze sloop circulair uit te voeren beginnen we met een inventarisatie, die bepaalt welke materialen er hergebruikt kunnen worden. Daarna maken wij een afweging, o.a. op basis van CO2 uitstoot en de kwaliteit van het materiaal, of we kiezen voor volledig hergebruik of voor het (laten) maken van nieuwe grondstoffen. 


Na het saneren van het asbest, zullen we starten met het gecontroleerd slopen aan de hand van de gemaakte afvalstoffeninventarisatie. Van de te slopen garage worden er diverse elementen handmatig los gesloopt en ter plaatse opgeslagen. Deze elementen worden gebruikt voor een nieuw te maken kopgevel. De overige afvalstoffen worden gescheiden en klaargemaakt voor circulaire toepassing. Aan het eind van de werkzaamheden wordt een evaluatie gemaakt, welke materialen zijn hergebruikt voor welke toepassing.

Duurzame ontmanteling kantoorgebouw Zoetermeer - Vink (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Duurzame ontmanteling kantoorgebouw Zoetermeer 
Opdrachtgever:
Sloopaannemer: Vink Aannemingsmaatschappij
Certificerende Instelling: SGS INTRON
Status: Aangemeld per februari 2021


Over het project

Het project betreft de duurzame ontmanteling van een kantoorgebouw in Zoetermeer.

Meer informatie volgt


Circulaire Renovatiesloop Rijkskantoor Haarlem - C.A. de Groot (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire Renovatiesloop Rijkskantoor Surinameweg 4, Haarlem
Opdrachtgever: BAM Bouw en Techniek - Projecten
Sloopaannemer: C.A. de Groot Sloop- en Demontagetechniek B.V.
Certificerende Instelling: Normec Certification
Status: Aangemeld 


Over het project

Als uitbreiding op de certificering BRL SVMS-007 ligt bij C.A. de Groot de wens dit project verder te laten verifiëren als Circulair Sloopproject. Dit geeft ons handvatten om de behaalde circulaire resultaten nog beter aan te kunnen tonen. Duurzaamheid en circulariteit zijn de hoofdthema’s welke zijn verbonden aan het nieuwe ontwerp en de uitvoeringsmethodiek van deze renovatiesloop. Dit resulteert in minimale sloopwerkzaamheden en bouwen binnen de kaders van de huidige constructie.


Vrijkomende herbruikbare materiaalstromen vinden hun weg vanaf de locatie naar regionale afnemers of worden weer toegepast binnen het nieuwe ontwerp. Na een circulaire inventarisatie worden deze materialen geïdentificeerd en zorgvuldig gedemonteerd. Onze showroom van materialen is te vinden via de marktplaats van Insert.

De overige stoffenstromen worden d.m.v. recycling ingezet als nieuwe grondstoffen.


Renovatiesloop Zandkasteel toren A, B & C, Amsterdam - I.Deegen (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Renovatiesloop Zandkasteel toren A, B & C, Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam 
Sloopaannemer: I. Deegen & Zoon B.V.
Certificerende Instelling: TÜV Nederland
Status: Aangemeld 


Over het project

Het voormalige ING hoofdkantoor in  Amsterdam Zuid-Oost, ook bekend als het Zandkasteel vanwege het iconische ontwerp, wordt volledig getransformeerd. Toren A, B & C worden getransformeerd naar schoolgebouw voor de internationale school AICS (Amsterdam International Community School). Binnen dit project ligt een grote focus op duurzaamheid en circulariteit, waarbij de doelstelling is om zoveel mogelijk uitkomende materialen een duurzame herbestemming te geven.


Lees ook het volgende bericht over dit project: Het doen van een Oogst-oproep is het nieuwe normaal!


Circulaire demontage twintig woningen Sleen en Schoonoord – Bork Groep (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire demontage twintig woningen Sleen en Schoonoord – Bork Groep
Opdrachtgever: Woonservice - Westerbork 
Sloopaannemer: Bork Groep – Stuifzand
Certificerende Instelling: Normec Group
Status: Aangemeld 


Over het project

Voor onze klant Woonservice uit Westerbork zijn wij bezig om 20 woningen in Sleen en Schoonoord circulair te demonteren. De wens van Woonservice om deze opdracht circulair uit te voeren is uitgevloeid in een circulaire aanbesteding waarin wij hebben kunnen aantonen de meeste circulaire kansen te zien in deze woningen.


Op de twee locaties zullen we op materiaal- en grondstofniveau gaan demonteren en hergebruiken. Met partners als Insert worden zoveel mogelijk materialen van een nieuwe eigenaar voorzien. Door zorgvuldig te inventariseren en registreren gaan we op voor de Verificatieverklaring Circulair Sloopproject waarbij een hiervoor geaccrediteerde certificerende instelling, Normec, ons gaat controleren op onze circulaire werkzaamheden. In samenwerking met de opdrachtgever dragen we letterlijk en figuurlijk een steentje bij aan het reduceren van de CO2 uitstoot en het gebruik van primaire grondstoffen.

Circulaire sloop van het Stadskantoor gebouwdelen 2 en 3 van gemeente Helmond – Heezen (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop van het Stadskantoor gebouwdelen 2 en 3 van gemeente Helmond – Heezen
Opdrachtgever: Gemeente Helmond
Sloopaannemer: Heezen Sloopwerken B.V.
Certificerende Instelling:   SGS
Status: Aangemeld 


Over het project

De gemeenteraad Helmond heeft unaniem ingestemd met de nieuwbouw van het Stadskantoor “Het Huis voor de Stad Helmond” op de locatie van het huidige stadskantoor. Het huidige Stadskantoor, aan de Weg op den Heuvel 35, bestaat uit drie gebouwen, waarvan er ten behoeve van de nieuwbouw twee gebouwen en een verbindingsgang gesloopt dienen te worden.


De gemeente Helmond heeft een leidraad en bestek opgesteld (i.s.m. Bouwmanagementbureau ABCNova en Kraaijvanger Architects) om het werk niet alleen op een veilige manier en binnen gestelde planning, maar vooral ook op een duurzaam verantwoorde manier (“Circulaire sloop”) te realiseren. Heezen Sloopwerken was 1 van de 6 geselecteerde partijen om een aanbieding te kunnen doen en heeft het project inmiddels gegund gekregen, de start vindt medio april 2021 plaats.

In hoofdlijnen dienen de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd te worden.

  • Ontkoppelen onder- en bovengrondse infrastructuur (riolering, water, gas, elektra, data aansluitingen)
  • Afschermen en inrichten bouwplaats / sloopgebied
  • Asbestsanering
  • Circulair ontmantelen – oogsten en demonteren van herbruikbare bouwmaterialen + fietsenstalling
  • Totaalsloop 2de en 3de gebouwfase bestaand Stadskantoor inclusief terreininrichting
  • Voorbereidend grondwerk t.b.v. BRM geplande nieuwbouw
  • Opschonen werkgebied

Een circulair sloopproject dat opgaat voor dit keurmerk herkent u aan:


Deelnemers kunnen dit bouwhekdoek tegen kostprijs bestellen via het secretariaat van SVMS