banner_homepage_SVMS.png

Circulair sloopproject

Verificatieregeling Circulair Sloopproject

Voor sloopaannemers en opdrachtgevers met hoge circulaire ambities!

De sloopbranche zet zich volop in voor een transitie naar een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Duurzaam en circulair slopen wordt daardoor steeds belangrijker. Maar hoe tonen sloopaannemers aan dat zij duurzaam en circulair slopen? Hoe kunnen we het thema circulariteit koppelen of toevoegen aan de BRL Veilig en Milieukundig Slopen? Wat is wenselijk en haalbaar? 

SVMS en het Centraal College van Deskundigen Slopen hebben na uitvoerige consultatierondes met diverse stakeholders de  Verificatieregeling Circulair Sloopproject opgesteld: een projectverificatie als uitdagende en waardevolle aanvulling op de BRL Veilig en Milieukundig Slopen.


De Verificatieregeling Circulair sloopproject biedt sloopaannemers en opdrachtgevers handvatten voor een vergaande implementatie van circulariteit in de voorbereiding en uitvoering van een sloopproject en de afzet van vrijkomende sloopmaterialen. 


Deelnemende projecten

Hieronder ziet u de projecten die zijn aangemeld en opgaan voor de Verificatieverklaring circulair sloopproject:

Circulair Sloopproject ‘Voormalig postkantoor’ (Status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulair Sloopproject ‘Voormalig postkantoor’
Opdrachtgever: WoonFriesland
Sloopaannemer: Bork Groep
Certificerende Instelling: Normec Certification
Status: Aangemeld


Over het project

Bork Groep: "Voor onze opdrachtgever WoonFriesland gaan we het voormalig kantoorpand en postkantoor, gelegen hartje Heerenveen, demonteren en slopen. De wens van WoonFriesland om deze opdracht circulair uit te voeren is uitgevloeid in een circulaire aanbesteding waarin wij hebben kunnen aantonen de meeste circulaire kansen te zien in dit pand. Hiervoor hebben we een materialeninventarisatie gemaakt waarin we hebben aangegeven verschillende materialen te demonteren en opnieuw in de markt te zetten.


Circulaire Sloop Durghorst (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire Sloop Durghorst
Opdrachtgever: Stichting Parteon
Sloopaannemer: GP Groot circulair slopen bv
Certificerende Instelling: Normec Certification
Status: Aangemeld


Over het project

GP Groot: "In opdracht van woningcorporatie Stichting Parteon voert GP Groot Sloopwerken & saneringen BV de totaalsloop, en de grondwerkzaamheden uit van een voormalig verzorgingshuis genaamd De Durghorst aan de Eikelaan te Krommenie. Het pand omvat een circa vloeroppervlakte van 4250m2 bestaande uit diverse groepsfaciliteiten en centrale voorzieningen en een 55 wooneenheden. Bij deze sloop worden zoveel mogelijk van de vrijkomende materialen en reststromen op een zo hoogwaardige manier teruggezet in de bouweconomie. Daar waar rechtstreeks hergebruik niet mogelijk is, worden de afvalstromen gescheiden naar mono stromen en door ons zusterbedrijf GP Groot Recycling bewerkt tot grondstoffen. Deze grondstoffen worden vervolgens gebruikt voor nieuwe producten zoals bv. gipsplaat, kalkzandsteen, kunststof kozijnen en houtproducten zoals spaanplaat. Zodoende kunnen we nagenoeg alle vrijkomende reststromen gebruiken of opwerken naar grondstoffen en wordt afval tot een minimum beperkt. De locatie wordt opvolgend aan ons sloopwerk herontwikkeld ten behoeve van een woonbestemming ." 


Duurzame ontmanteling kantoorgebouw Zoetermeer - Vink (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Duurzame ontmanteling kantoorgebouw Zoetermeer 
Opdrachtgever:
Sloopaannemer: Vink Aannemingsmaatschappij
Certificerende Instelling: SGS INTRON
Status: Aangemeld per februari 2021


Over het project

Het project betreft de duurzame ontmanteling van een kantoorgebouw in Zoetermeer.

Meer informatie volgt


Circulaire sloop Transitorium te Wageningen – Hooijer (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop Transitorium te Wageningen
Opdrachtgever: Wageningen University & Research (WUR)
Sloopaannemer: Hooijer Renkum
Certificerende Instelling:   Normec
Status: Aangemeld 


Over het project

Binnenkort volgt meer informatie over dit project.

Circulaire sloop voormalig pand Ministerie van OCW– Vlasman (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop van voormalig pand Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Opdrachtgever: Huys te Voorn Vastgoed
Sloopaannemer: Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v.
Certificerende Instelling:   Normec Certification
Status: Aangemeld 


Over het project

In opdracht van Huys te Voorn Vastgoed start Vlasman b.v. met de sloopwerkzaamheden van het pand waarin het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was gehuisvest. Op deze locatie van 6.500 m² bruto vloeroppervlak zullen 44 woningen worden gebouwd. De vaste partners en gebied gebonden partners zorgen voor hergebruik van afkomende materialen en verwerking van niet herbruikbare materialen door middel van hoogwaardige recycling.


Circulaire sloop Stadskantoor gebouwdeel 1 en stadswoningen gemeente Helmond – Jansen Infra (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop van het Stadskantoor gebouwdeel 1 en de stadswoningen van gemeente Helmond 
Opdrachtgever: Mertens Bouwbedrijf 
Sloopaannemer: Jansen Infra
Certificerende Instelling:   SGS
Status: Aangemeld 


Over het project

De gemeente Helmond heeft een leidraad en bestek opgesteld (i.s.m. Bouwmanagementbureau ABCNova en Kraaijvanger Architects) om het werk niet alleen op een veilige manier en binnen gestelde planning, maar vooral ook op een duurzaam verantwoorde manier (“Circulaire sloop”) te realiseren.

In hoofdlijnen dienen de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd te worden:

 • Ontkoppelen onder- en bovengrondse infrastructuur (riolering, water, gas, elektra, data aansluitingen)
 • Afschermen en inrichten bouwplaats / sloopgebied
 • Asbestsanering
 • Circulair ontmantelen – oogsten en demonteren van herbruikbare bouwmaterialen
 • Totaalsloop en renovatiesloop bestaand Stadskantoor inclusief terreininrichting
 • Voorbereidend grondwerk ten behoeve van nieuwbouw Huis van de Stad


Circulaire renovatiesloop Politie Hub Utrecht – Foekens (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire renovatiesloop Hub Politie, Deventerlaan 50 te Utrecht
Opdrachtgever: Dura Vermeer
Sloopaannemer: Foekens Sloopcombinatie B.V.
Certificerende Instelling:   Normec Certification
Status: Aangemeld 


Over het project

In opdracht van Dura Vermeer voert Foekens Sloopcombinatie de circulaire renovatiesloop uit van de Politie Hub aan de Van Deventerlaan 50 in Utrecht (VDL50). Dura Vermeer en Foekens willen gezamenlijk zo veel mogelijk upcyclen en als dat niet mogelijk is hoogwaardig recyclen.

Na het gezamenlijke project van het Fluor gebouw, waarvoor Foekens haar eerste Verificatieverklaring circulair sloopproject ontving, is circulair slopen / oogsten  zo goed bevallen dat partijen hebben besloten samen het kunstje nogmaals te doen! Gaby Foekens: "We zijn ervan overtuigd dat we door dit soort voorbeeldprojecten de markt in beweging kunnen brengen, waarbij circulair slopen / oogsten straks de norm wordt."


Wat wil de politie met dit gebouw?

Vanaf 16 april 2020 is de politie eigenaar van het centraal gelegen bedrijfsgebouw aan de Van Deventerlaan 50 in Utrecht (VDL50). Het gebouw met een oppervlakte van ca. 16.500 m2 BVO maakt efficiëntere bedrijfsvoering en ondersteuning bij effectief politiewerk mogelijk. VDL50 biedt tevens goede samenwerkingsmogelijkheden aan alle politiemedewerkers.


De politie wil de huisvesting toekomstbestendiger maken. Zowel functioneel, kwalitatief als financieel. Dit betekent dat de politie huidige oude en dure huurpanden wil afstoten. Met aflopende huurcontracten van enkele panden in zicht is de aankoop van VDL50 een logische stap. In VDL50 worden diverse grote gebruikersgroepen binnen de politie gehuisvest. Daarnaast biedt het pand flexibele werkplekken en faciliteiten aan politiemedewerkers die centraal in het land willen samenwerken, vergaderen of elkaar willen ontmoeten. Hiermee organiseert de politie betere samenwerkings- en ontmoetingsfaciliteiten in eigen beheer.


Duurzaamheid en innovatie zijn twee belangrijke punten die zijn meegenomen bij de keuze voor VDL50. Met de aankoop van dit pand kunnen we innovatieve en nieuwe ontwikkelingen in het vak goed faciliteren. Bovendien heeft het gebouw energielabel A en kan het energieneutraal worden gemaakt.

(Politie koopt bedrijfsgebouw in Utrecht, 2020)
Circulaire sloop schoolgebouw te Eelde – B.Steenhuis Sloopwerken (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop voormalig schoolgebouw 't Punthoes in Eelde
Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo
Sloopaannemer: B. Steenhuis Sloopwerken B.V.
Certificerende Instelling:   TüV
Status: Aangemeld 


Over het project

Het project betreft het ontmantelen, demonteren, saneren en slopen van voormalig schoolgebouw 't Punthoes aan de Wolfhorn 1 te Eelde.Circulaire ontmanteling Gelders provinciehuis Arnhem – Lagemaat (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire ontmanteling Gelders provinciehuis De Prinsenhof, te Arnhem
Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Sloopaannemer: Lagemaat BV
Certificerende Instelling:   Normec Certification
Status: Aangemeld 


Over het project

Het voormalige Gelderse provinciehuis, De Prinsenhof, een 9-laags betonnen kolos, wordt door Lagemaat BV volledig ontmanteld om als donorpand te dienen voor één van de nieuwbouwprojecten. De betonnen gevelplaten, de vloerplaten, de turqoise aluminium kozijnen, de brandtrappen: alles krijgt een nieuwe bestemming. En dan niet als gemalen grondstof, maar als onderdelen in het nieuwe gebouw.

Lagemaat heeft veel ervaring met hergebruiken van bestaande gebouwen. ‘Maar deze betonkolos is zelfs voor ons een uitdaging.’ erkent directeur Gerd-Jan Jongerman.

Circulaire sloop Combigebouw Stationsplein Zwolle – Scheffer (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop van het Combigebouw Stationsplein 15 te Zwolle      
Opdrachtgever: Gemeente Zwolle
Sloopaannemer: Scheffer Betonboren – Sloopwerken B.V.
Certificerende Instelling:   SGS
Status: Aangemeld per 4 april 2022


Over het project

Het project betreft de circulaire sloop van het Combigebouw Stationsplein 15 te Zwolle:
Circulaire sloop Loods 21 Eendracht Appingedam – B. Steenhuis Sloopwerken(status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop Loods 21 Eendracht Appingedam      
Opdrachtgever: Gemeente Eemsdelta 
Sloopaannemer: B.Steenhuis Sloopwerken
Certificerende Instelling:   TÜV
Status: Aangemeld 


Over het project

Het project betreft de circulaire sloop van een voormalige oud papierloods:


Circulaire sloop voormalige basisschool te Eemnes – Aannemersbedrijf Roseboom (status: aangemeld)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop voormalige basisschool Hink Stap Sprong Eemnes  
Opdrachtgever: De Alliantie Ontwikkeling
Sloopaannemer: Aannemersbedrijf Roseboom B.V.
Certificerende Instelling:   Normec Certification
Status: Aangemeld 


Over het project

Op de plek van de voormalige basisschool Hink Stap Sprong worden in de loop van 2022 nieuwe appartementen en grond gebonden woningen gerealiseerd in opdracht van de Alliantie Ontwikkeling. 


Voordat gestart kan worden met de nieuwbouw verricht Aannemersbedrijf Roseboom bv de asbestsanering, chroom-6 sanering en circulaire totaalsloop. 


Tot op heden zijn de eerste stappen van het projectcertificaat circulair slopen afgerond. De complete materialeninventarisatie is uitgevoerd, demontageplannen zijn opgesteld en de eerste materialen zijn al gedemonteerd en geleverd aan de afnemers. 

Momenteel wordt de constructieve sloop uitgevoerd en worden de laatste materialen gedemonteerd. De materialen die geen hergebruikwaarde meer hebben worden op een zo hoogwaardig mogelijke manier gerecycled. Circulaire sloop bedrijfshal Disketteweg Amsterdam - Van der Bel (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop bedrijfshal Disketteweg Amsterdam 
Opdrachtgever: Projectontwikkelaar
Sloopaannemer: Van der Bel Sloopwerken
Certificerende Instelling: Normec Certification
Status: Verificatieverklaring afgegeven op 13 april 2021


Over het project

Tussen augustus 2020 en januari 2021 heeft Van der Bel Sloopwerken uit Middenmeer een bedrijfsgebouw aan de Disketteweg in Amsterdam circulair gesloopt. Het betrof een bedrijfshal uit het jaar 2000/2001 welke was ingericht als kantoor en werkplaats van de voormalige Connexxion busmaatschappij. In de aanvraag werd verzocht om een voorstel te doen voor circulaire mogelijkheden. Doordat het een relatief nieuw pand was en de opdrachtgever de tijd gaf konden de circulaire mogelijkheden optimaal benut worden. 


Een gedeelte van de bedrijfshal (1000m2) is verkocht en wordt opnieuw opgebouwd in Roemenië. De andere 1000m2 is gedemonteerd voor eigen gebruik en zal weer opgebouwd worden als bedrijfshal. De binnen-, buiten- en dakbeplating is zorgvuldig gedemonteerd en afgevoerd naar een nieuwe bestemming. Het dakleer is afgevoerd naar Roof2Road waar het volledig wordt hergebruikt in nieuw duurzaam asfalt. Roldeuren, binnen- en buitenkozijnen, lichtlijnen, kabelgoten, tapijttegels, trappen, luchtleidingen, stopcontacten, deuren en uiteraard de staalconstructie zijn zorgvuldig gedemonteerd en kunnen opnieuw worden toegepast. De betonvloeren zijn opgebroken en afgevoerd naar Grondstoffenbank Agriport waar het beton wordt gerecycled en opnieuw is toegepast in circulaire betonmortel. Het straatwerk, het hekwerk, het fietsenhok en het bus/rookhokje zijn verkocht. 

Circulaire renovatiesloop MBO Roc Hilversum fase 3 & 4, – Foekens (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire renovatiesloop MBO Roc fase 3 & 4, Arena 301 te Hilversum
Opdrachtgever: Ooijevaar
Sloopaannemer: Foekens Sloopcombinatie B.V.
Certificerende Instelling:   Normec Certification
Status: Geverifieerd


Over het project

Voor onze opdrachtgever WoonFriesland gaan we het voormalig

kantoorpand en postkantoor, gelegen hartje Heerenveen, demonteren en slopen. De

wens van WoonFriesland om deze opdracht circulair uit te voeren is uitgevloeid

in een circulaire aanbesteding waarin wij hebben kunnen aantonen de meeste

circulaire kansen te zien in dit pand. Hiervoor hebben we een

materialeninventarisatie gemaakt waarin we hebben aangegeven verschillende

materialen te demonteren en opnieuw in de markt te zetten.


Gaby Foekens : “Het is belangrijk dat de materialen zo snel mogelijk weer de markt in terugkomen we hanteren hier geen verdienmodel op. Dit doen we omdat we merken dat de markt hier nog niet klaar voor is. Maar dit kan geen reden zijn om te investeren in een duurzamere toekomst en samenleving. Vanuit deze uitgangspunt zorgen we ervoor dat de materialen op een zo hoog mogelijke manier geupcycled of hoogwaardig gerecycled wordt. Op deze manier bereiken we ook veel mensen die niet zo veel te besteden hebben, goede doelen en stichtingen. Het is een win/win situatie.”


Ondernemers met dezelfde duurzame uitgangspunt bereiken

elkaar op deze manier en daar sluit de ROC AMSTERDAM te Hilversum naadloos bij

aan. Zonder Richard Streuper van de ROC hadden we dit niet voor elkaar

gekregen. Richard zorgde ervoor dat we vooraf de materialen konden bekijken en

in een oogstrapportage konden zetten zodat we tijd voldoende hadden om daar

partijen voor te vinden. Voor de ROC was het belangrijk dat er duurzaam en

circulair gesloopt werd. En na het slopen weer duurzaam herbouwd zou worden. De

kozijnen en deuren die Foekens sloopcombinatie uit het werkgebied hebben

gehaald zijn door Ooijevaar opgeknapt en herplaats in het gerenoveerde

gedeelte. De school is een mooi voorbeeld dat niet alleen gekeken wordt naar

het circulair renoveren van het pand maar ook naar het circulair slopen van het

pand en de materialen die daaruit komen ook hergebruikt worden in hetzelfde

pand.
Circulaire ontmanteling Stadskantoor Roosendaal - Gebr. Snellen (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire ontmanteling Stadskantoor Roosendaal
Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal
Sloopaannemer: Gebr. Snellen BV
Certificerende Instelling: Normec Certification
Status: Verificatieverklaring afgegeven op 8 januari 2021


Over het project

Snellen: "In opdracht van de gemeente Roosendaal zijn we bezig met het geheel ontmantelen van het stadskantoor. Alleen het kale betonskelet blijft uiteindelijk over. De aandacht gaat in dit project speciaal naar het zo volledig mogelijk hergebruiken van alle vrijkomende materialen. Gipsplaten, plafondplaten, tapijt, kozijnen, isolatie, plinten etcetera worden zorgvuldig gedemonteerd en opgeslagen voor direct hergebruik op de locatie, of voor hergebruik in de circulaire markt. Wij zijn natuurlijk al sinds jaar en dag gespecialiseerd in renovatiesloop en het hergebruiken van vrijkomende materialen. Een kolfje naar onze hand dus."


Lees ook het artikel in Cobouw over dit circulaire sloopproject: Bij Gebroeders Snellen geloven ze in het nieuwe slopen: niet zo maar leegtrekken, maar circulair ontmantelen

Circulaire sloop Fridtjof Nansenhof te Amsterdam - GP Groot (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop Fridtjof Nansenhof te Amsterdam (kolenkitbuurt ) 
Opdrachtgever: Woningcorporatie Eigen Haard
Sloopaannemer: GP Groot sloopwerken en saneringen BV
Certificerende Instelling: Normec Certification
Status: Verificatieverklaring afgegeven op 31 augustus 2021


Over het project


Sloop Agnietencollege Nieuwleusen - Hoogeboom Raalte (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop Agnietencollege Nieuwleusen
Opdrachtgever: Gemeente Dalfsen
Sloopaannemer: Hoogeboom Raalte BV
Certificerende Instelling: Normec Certification
Status: Verificatieverklaring afgegeven op 2 juli 2020


Over het project

Hoogeboom: "De circulaire sloop van het oude Agnietencollege in Nieuwleusen is zeer succesvol verlopen. We zijn op 1 februari 2020 gestart met een kijkdag voor belangstellenden. Zij konden aangeven welke vrijkomende producten en materialen zij konden gebruiken en wat zij daarvoor over hadden. Vervolgens kregen zij bericht of hun ‘inschrijving’ was toegewezen  en wanneer het gedemonteerde product of materiaal beschikbaar kwam. Met dit concept is veel onnodig transport voorkomen. Alleen het herbruikbare, niet direct verkochte materiaal is naar onze Circulaire HUB gebracht. Voor dit project in Nieuwleusen geldt dat 96% van de vrijkomende producten en materialen hoogwaardig wordt hergebruikt. Dit prachtige resultaat is geverifieerd door een externe partij. Wij zijn trots dat we de Verificatieverklaring Circulair Sloopproject uitgereikt hebben gekregen voor dit succesvolle sloopproject." 


Uitreiking eerste Verificatieverklaring Circulair Sloopproject


Vechtdal Leeft TV was aanwezig bij de uitreiking en maakte er een leuk item over:BouwBelang (AFNL) plaatste een mooi artikel over hoe Hoogeboom circulair slopen aanpakt en de Verificatieregeling toetst aan de praktijk:

artikel-bouwbelang-hoogeboom.pdf


Circulaire renovatiesloop Fluor-gebouw Haarlem – Foekens (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire renovatiesloop Fluor-gebouw Haarlem
Opdrachtgever: Dura Vermeer
Sloopaannemer: Foekens Sloopcombinatie B.V.
Certificerende Instelling:   Normec Certification
Status: Verificatieverklaring afgegeven op 24 augustus 2021


Over het project

Duurzaamheid vormt de rode draad door de herontwikkeling van het voormalige Fluor-terrein in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk, óók tijdens de sloop. Dura Vermeer Bouw Midden West nam sloopexpert Foekens in de arm om het project genaamd Elements verantwoord en milieuvriendelijk te starten. Gaby Foekens, algemeen directeur van de sloper, en Gideon Noordzij, bouwplaatsmanager van de ontwikkelende bouwer, spreken samen over de uitdagingen van circulair slopen en het bijzondere project: “Het geeft een kick om te streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.”


Een speeltuin, zo noemt algemeen directeur Gaby Foekens de transformatie van het oude hoofdkantoor van bouwgigant Fluor: “We mochten op circulair gebied helemaal losgaan en hebben bij elk materiaal stilgestaan wat de opties waren op het gebied van hergebruik. Het project is een visitekaartje voor zowel ons als Dura Vermeer doordat we tonen wat er mogelijk is. En hopelijk is het project ook een inspiratiebron voor andere ontwikkelaars en bouwers. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor de volgende generaties.” 


Wat houdt het project Elements precies in? Het oude Fluor-kantoor met omliggende grond ondergaat een transformatie naar een groene duurzame stadsbuurt met lofts, huur- en koopappartementen en townhouses. Het hele gebied wordt autoluw, maar is toch goed bereikbaar door een multifunctioneel gebouw met een vernieuwend mobiliteitsconcept. “Wij bieden elektrische deelauto’s aan. Wij houden in de gaten hoeveel gebruik hiervan wordt gemaakt en kunnen hiermee de hoeveelheid deelauto’s aanpassen. Het motto: auto eruit, asfalt eruit, bomen erin”, aldus bouwplaatsmanager Gideon Noordzij. “Echt alles in de wijk is groen.”


'Gooi maar plat'

Het project werd Dura Vermeer eigenlijk in de schoot geworpen, vertelt Gideon. “De deal met Fluor was dat wij hun nieuwe hoofdkantoor in Hoofddorp mochten bouwen als wij hun oude hoofdkantoor overnamen en een nieuwe bestemming zouden geven. Zo zaten wij ineens met een oud kantoorpand.” In het kader van duurzaamheid is besloten het gebouw niet te slopen, maar te transformeren. Gaandeweg ontstond het idee het hele gebied opnieuw te ontwikkelen. Gideon: “Een paar jaar geleden hadden we gezegd: gooi alles maar plat en we zetten er een nieuw pand neer. Dat is goedkoper en sneller. Maar er vindt een kentering plaats in zowel de bouw als de markt. We vinden het belangrijk om op verantwoorde wijze met onze planeet en grondstoffen om te gaan. We bouwen op een manier waarbij onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk is en creëren een gebied waar mensen duurzaam kunnen samenleven. We maken hier bewust geld voor beschikbaar omdat we het als noodzakelijk zien voor de toekomst van onze planeet.”


Expert

Niet slopen en nieuwbouwen dus, maar transformeren: “Het pand verkeerde in goede staat en was door de rechthoekige vorm relatief makkelijk opnieuw in te richten. Het zou zonde zijn de bestaande grondstoffen niet te gebruiken.” Hier kwam sloopbedrijf Foekens om de hoek kijken. Gideon: “Van circulair slopen en asbestsanering hebben wij weinig kaas gegeten. We hadden echt een expert nodig. Foekens kon precies inzichtelijk maken welke materialen ze waarvoor hergebruiken en hoe hun afvalstromen lopen.” Gaby: “Wij hebben de laatste jaren intensief ingezet op het verduurzamen van onze processen en hebben veel kennis in huis. ”In december 2019 zijn de vergunningen ingediend en eind 2020 werd het oude Fluor-terrein hét domein van Foekens.”


Wakker schudden

De algemeen directeur van Foekens was bij het horen over het project direct enthousiast: “Deze klus moest ik hebben. Het is een prachtige kans voor ons als sloper om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met zo’n oud kantoorpand en mensen daarmee wakker te schudden. We hopen op een domino-effect.” Gaby legt kort uit hoe het circulair slopen in zijn werk gaat: “We maken een inventarisatie van het complete gebouw en leggen van tevoren vast wat we kunnen hergebruiken en op welke manier. Dit gaat van upcyclen, het één-op-één hergebruiken van materialen, tot recyclen waarbij materialen worden omgevormd tot een nieuw product. We leggen vervolgens vast wat de opdrachtgever in het huidige project wil hergebruiken en wat we aan andere partijen kunnen doorverkopen. Voor de materialen die we niet kunnen hergebruiken maken we afspraken met duurzame afvalverwerkers waarbij we weten dat 75 procent van het bouw- en sloopafval gerecycled wordt naar andere monostromen. Zo wordt dus bijna alles hergebruikt.”


Botte bijl vs. fluwelen handschoenen

Gaby start met een korte opsomming van eindbestemmingen van de materialen die tot nu toe uit de sloop zijn verkregen: “De nieuwste systeemplafonds uit het pand zijn geupcycled en hebben een nieuwe bestemming gekregen in een buurthuis in Amsterdam. De oudere systeemplafonds, zo’n 13.000 vierkante meter, zijn door de fabrikant omgesmolten tot nieuwe plafondplaten die een nieuw plekje krijgen op hun oude stek. Alle TL-buizen zijn geupcycled, net als de daktegels, de kabelgoten, nooduitgangbordjes, keukenelementen, de fietsenstallen en underlayment platen. Deze worden allemaal zonder bewerking opnieuw gebruikt. Dat is toch geweldig?” Gaby geeft toe dat circulair slopen ook nadelen heeft. Het is niet alleen duurder, het neemt ook meer tijd in beslag. “Ergens met een botte bijl op inhakken gaat natuurlijk sneller dan slopen met fluwelen handschoenen omdat we materialen in goede staat uit een pand willen halen. Maar de voordelen wegen ruim op tegen de nadelen. Dit is vele malen beter voor het milieu. Gelukkig zien we dat de vraag naar circulair slopen groeit.”


Olievlek

Zowel Gideon als Gaby zijn ervan overtuigd dat projecten als Elements de toekomst hebben. “Er is geen bouwopleiding die het thema duurzaamheid niet behandelt. Jonge professionals krijgen het er met de paplepel ingegoten en dit vertaalt zich naar de plannen van ontwikkelaars. Het verspreidt zich als een olievlek”, aldus Gaby. Gideon voegt toe: “En er komen steeds meer kantoorpanden leeg te staan doordat we veel meer flexwerken. In combinatie met de woningnood en de duurzaamheidsopgave schreeuwt dit om transformatie.” De nieuwe manier van werken is nog wel even wennen voor de bouwplaatsmanager. “Dit is mijn eerste transformatieproject. Normaal bouwen we het direct goed, nu moeten we rekening houden met afwijkingen die al in het pand zitten. In het Fluor-pand zit bijvoorbeeld een flink hoogteverschil.” Transformatie vraagt om extra denkwerk, maar vervelend vindt Gideon dat niet. Sterker nog: hij geniet van de extra uitdaging: “Het geeft een extra kick wanneer het lukt. Ik zie ook dat onze mensen op de bouw het mooi vinden, ze zijn heel gedreven.” En dat is ook nodig, want er staat nog een flinke uitdaging te wachten volgens de bouwplaatsmanager: “Het gevelontwerp is indrukwekkend, maar het is nog een flinke puzzel om ‘m wind- en waterdicht te krijgen.”


Voldoening

De komende jaren staat ook de herontwikkeling van de naastgelegen Belcanto-locatie, eveneens eigendom van Dura Vermeer, op de planning. Of Foekens ook dan de sloop voor haar rekening neemt is nog niet duidelijk, maar als het aan de bouwplaatsmanager ligt is de keuze gemaakt: “Ik heb Foekens er graag weer bij. Het zijn slopers die echt zorgdragen voor het project. Ze zijn betrokken, net als Dura Vermeer een familiebedrijf en ze hebben dezelfde aanpakkersmentaliteit: niet lullen, maar poetsen.” Maar eerst staat de afronding van de sloop van het oude Fluor-kantoor op de planning. Gideon: “Rond de zomervakantie is het gebouw gestript en dan gaan wij het jasje eromheen maken.” De oplevering staat begin 2023 gepland. Gideon: “Ik kan niet wachten. Ik ben heel benieuwd hoe het eindresultaat wordt. Het is echt een uniek project.” Gaby knikt instemmend mee: “Ik ben trots dat we aan zo’n duurzaam project mogen meewerken. Het geeft ons voldoening.”

Circulaire totaalsloop V&D + OCP Gebouw te Oss – Gubbels (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire totaalsloop V&D + OCP Gebouw te Oss
Opdrachtgever: Gemeente Oss
Sloopaannemer: Gubbels Sloop en Asbestsanering BV
Certificerende Instelling:   Normec Certification
Status: Verificatieverklaring afgegeven op 9 december 2021


Over het project

Op de plek van de oude V&D en de winkels aan De Wal verrijst komende jaren het Walkwartier. Het nieuwe complex bestaat straks uit 134 appartementen, waarvan een flink deel in een woontoren, een parkeerkelder, winkels en een cultuurhuis, waarin onder meer de openbare bibliotheek en het Stadsarchief een plek krijgen. Naar verwachting wordt de nieuwbouw in 2023 opgeleverd. 


Voordat gestart kan worden met de nieuwbouw heeft Gubbels de circulaire totaalsloop van de twee oude panden aangenomen. In opdracht van de Gemeente Oss is 1 april gestart met de asbestverwijdering. Het V&D gebouw dateert uit de jaren 60 en de winkelketen kenmerkt zich door veelvuldig gebruik van asbesttoepassingen.

Het project is aangenomen op basis van het “groene sloopbestek” van Sloopadviseurs. Zij begeleiden de sloop van beide panden en hebben het bestek geschreven vanuit een duurzame en milieuvriendelijke gedachten. Daarbij wordt op het project in Oss extra aandacht geschonken aan circulair slopen.


Tot op heden hebben we de eerste stap van het procescertificaat “circulair slopen” volledig afgerond. Er is een complete inventarisatie gemaakt van alle vrijkomende (deel)stromen van de te slopen objecten. Tijdens de uitvoering is na de inventarisatie actief gehamerd op de verkoop van goederen. Dit doen we via directe verkoop van het project, via tussenhandelaren zoals een tweedehands bouwmaterialenhandel, door grondstoffen terug te winnen zoals het upcyclen van betonpuin. De resterende goederen die geen verkoopwaarde meer hebben worden op de beste manier gerecycled bij genormeerde bedrijven.


We zijn nog steeds bezig met de afzet van producten, dit om ervoor te zorgen dat we een zo hoog mogelijk circulair resultaat kunnen behalen.

Circulaire demontage twintig woningen Sleen en Schoonoord – Bork Groep (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire demontage twintig woningen Sleen en Schoonoord – Bork Groep
Opdrachtgever: Woonservice - Westerbork 
Sloopaannemer: Bork Groep – Stuifzand
Certificerende Instelling: Normec Group
Status: Verificatieverklaring afgegeven op 11 februari 2022


Over het project

Voor onze klant Woonservice uit Westerbork zijn wij bezig om 20 woningen in Sleen en Schoonoord circulair te demonteren. De wens van Woonservice om deze opdracht circulair uit te voeren is uitgevloeid in een circulaire aanbesteding waarin wij hebben kunnen aantonen de meeste circulaire kansen te zien in deze woningen.


Op de twee locaties zullen we op materiaal- en grondstofniveau gaan demonteren en hergebruiken. Met partners als Insert worden zoveel mogelijk materialen van een nieuwe eigenaar voorzien. Door zorgvuldig te inventariseren en registreren gaan we op voor de Verificatieverklaring Circulair Sloopproject waarbij een hiervoor geaccrediteerde certificerende instelling, Normec, ons gaat controleren op onze circulaire werkzaamheden. In samenwerking met de opdrachtgever dragen we letterlijk en figuurlijk een steentje bij aan het reduceren van de CO2 uitstoot en het gebruik van primaire grondstoffen.


Bork Groep maakte een leuke vlog over hoe het circulair slopen in Sleen in zijn werk gaat:Circulaire sloop Stadskantoor gemeente Helmond (gebouwdelen 2 en 3) – Heezen (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop van het Stadskantoor gebouwdelen 2 en 3 van gemeente Helmond
Opdrachtgever: Gemeente Helmond
Sloopaannemer: Heezen Sloopwerken B.V.
Certificerende Instelling:   SGS
Status: Verificatieverklaring ontvangen op 8 december 2021


Over het project

De gemeenteraad Helmond heeft unaniem ingestemd met de nieuwbouw van het Stadskantoor “Het Huis voor de Stad Helmond” op de locatie van het huidige stadskantoor. Het huidige Stadskantoor, aan de Weg op den Heuvel 35, bestaat uit drie gebouwen, waarvan er ten behoeve van de nieuwbouw twee gebouwen en een verbindingsgang gesloopt dienen te worden.


De gemeente Helmond heeft een leidraad en bestek opgesteld (i.s.m. Bouwmanagementbureau ABCNova en Kraaijvanger Architects) om het werk niet alleen op een veilige manier en binnen gestelde planning, maar vooral ook op een duurzaam verantwoorde manier (“Circulaire sloop”) te realiseren. Heezen Sloopwerken was 1 van de 6 geselecteerde partijen om een aanbieding te kunnen doen en heeft het project inmiddels gegund gekregen, de start vindt medio april 2021 plaats.

In hoofdlijnen dienen de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd te worden.

 • Ontkoppelen onder- en bovengrondse infrastructuur (riolering, water, gas, elektra, data aansluitingen)
 • Afschermen en inrichten bouwplaats / sloopgebied
 • Asbestsanering
 • Circulair ontmantelen – oogsten en demonteren van herbruikbare bouwmaterialen + fietsenstalling
 • Totaalsloop 2de en 3de gebouwfase bestaand Stadskantoor inclusief terreininrichting
 • Voorbereidend grondwerk t.b.v. BRM geplande nieuwbouw
 • Opschonen werkgebied
Circulaire Renovatiesloop Rijkskantoor Haarlem - C.A. de Groot (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire Renovatiesloop Rijkskantoor Surinameweg 4, Haarlem
Opdrachtgever: BAM Bouw en Techniek - Projecten
Sloopaannemer: C.A. de Groot Sloop- en Demontagetechniek B.V.
Certificerende Instelling: Normec Certification
Status: Verificatieverklaring afgegeven op 16 december 2021


Over het project

Als uitbreiding op de certificering BRL SVMS-007 ligt bij C.A. de Groot de wens dit project verder te laten verifiëren als Circulair Sloopproject. Dit geeft ons handvatten om de behaalde circulaire resultaten nog beter aan te kunnen tonen. Duurzaamheid en circulariteit zijn de hoofdthema’s welke zijn verbonden aan het nieuwe ontwerp en de uitvoeringsmethodiek van deze renovatiesloop. Dit resulteert in minimale sloopwerkzaamheden en bouwen binnen de kaders van de huidige constructie.


Vrijkomende herbruikbare materiaalstromen vinden hun weg vanaf de locatie naar regionale afnemers of worden weer toegepast binnen het nieuwe ontwerp. Na een circulaire inventarisatie worden deze materialen geïdentificeerd en zorgvuldig gedemonteerd. Onze showroom van materialen is te vinden via de marktplaats van Insert.

De overige stoffenstromen worden d.m.v. recycling ingezet als nieuwe grondstoffen.


Circulaire sloop zeven gemeentelijke gebouwen De Bilt – VSM Sloopwerken (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop zeven gemeentelijke gebouwen in De Bilt  
Opdrachtgever: Gemeente De Bilt
Sloopaannemer: VSM Sloopwerken BV
Certificerende Instelling:   Normec Certification
Status: Verificatieverklaring afgegeven op 22 februari 2022


Over het project

Meer informatie volgtCirculaire sloop Jacob Geelstraat Amsterdam – Lek Sloopwerken (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop Jacob Geelstraat (fase 1) te Amsterdam
Opdrachtgever: De Alliantie
Sloopaannemer: Lek Sloopwerken
Certificerende Instelling:   Normec Certification
Status:
Verificatieverklaring afgegeven op 8 maart 2022


Over het project

Het project betreft de circulaire sloop van 158 eenheden aan de Jacob Geelstraat in Amsterdam: 144 appartementen, 12 garages en 2 bedrijfsunits.

De volgende materialen zijn (of worden) 1 op 1 hergebruikt uit de woningen:

 • Alle CV ketels
 • Jaren '50 deuren (en hardhouten deuren)
 • Dakpannen
 • Mengkranen
 • Balkhout
 • Schakelkasten
 • Hardhout
 • Hijsjukken
 • Sanitair
 • Hang- en sluitwerk

      


      


Renovatiesloop Zandkasteel toren A, B & C, Amsterdam - I.Deegen (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Renovatiesloop Zandkasteel toren A, B & C, Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam 
Sloopaannemer: I. Deegen & Zoon B.V.
Certificerende Instelling: TÜV Nederland
Status: Verificatieverklaring afgegeven op 25 januari 2022


Over het project

Het voormalige ING hoofdkantoor in  Amsterdam Zuid-Oost, ook bekend als het Zandkasteel vanwege het iconische ontwerp, wordt volledig getransformeerd. Toren A, B & C worden getransformeerd naar schoolgebouw voor de internationale school AICS (Amsterdam International Community School). Binnen dit project ligt een grote focus op duurzaamheid en circulariteit, waarbij de doelstelling is om zoveel mogelijk uitkomende materialen een duurzame herbestemming te geven.


Lees ook het volgende bericht over dit project: Het doen van een Oogst-oproep is het nieuwe normaal!


Circulaire sloop oude Schuurmanlocatie Alkmaar – GP Groot (status: geverifieerd)

Projectgegevens

Sloopproject: Circulaire sloop oude Schuurmanlocatie, Koelmalaan te Alkmaar
Opdrachtgever: Stichting Woonwaard Noord Kennemerland
Sloopaannemer: GP Groot sloopwerken & saneringen BV
Certificerende Instelling:   Normec Certification
Status: Verificatieverklaring afgegeven op 17 maart 2022 


Over het project

Het betreft het circulair slopen van de oude Schuurman bedrijfslocatie gelegen aan de Koelmalaan 310 te Alkmaar. Hier voert GP Groot Sloopwerken & saneringen BV de totaalsloop, asbestsanering en de grondwerkzaamheden uit van een voormalig kantoor en magazijn met een totale vloeroppervlakte van circa 5250m2. Bij deze sloop worden zoveel mogelijk van de vrijkomende materialen en reststromen op een hoogwaardige manier teruggezet in de bouweconomie. Daar waar rechtstreeks hergebruik niet mogelijk is, worden de afvalstromen gescheiden naar monostromen en door ons zusterbedrijf GP Groot Recycling bewerkt tot grondstoffen. Deze grondstoffen worden vervolgens gebruikt voor nieuwe producten zoals gipsplaat, kalkzandsteen, kunststof kozijnen en houtproducten zoals spaanplaat. Zodoende kunnen we nagenoeg alle vrijkomende reststromen gebruiken of opwerken naar grondstoffen en wordt afval tot het minimum beperkt.

De locatie wordt opvolgend aan ons sloopwerk herontwikkeld ten behoeve van een woonbestemming.


Een circulair sloopproject dat opgaat voor dit keurmerk herkent u aan:


Deelnemers kunnen dit bouwhekdoek tegen kostprijs bestellen via het secretariaat van SVMS