Circulair sloopprojecten

Verificatieregeling Circulair Sloopproject

Voor sloopaannemers en opdrachtgevers met hoge circulaire ambities!

De sloopbranche zet zich volop in voor een transitie naar een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Duurzaam en circulair slopen wordt daardoor steeds belangrijker. Maar hoe tonen sloopaannemers aan dat zij duurzaam en circulair slopen? Hoe kunnen we het thema circulariteit koppelen of toevoegen aan de BRL Veilig en Milieukundig Slopen? Wat is wenselijk en haalbaar? 

SVMS en het Centraal College van Deskundigen Slopen hebben na uitvoerige consultatierondes met diverse stakeholders de  Verificatieregeling Circulair Sloopproject opgesteld: een projectverificatie als uitdagende en waardevolle aanvulling op de BRL Veilig en Milieukundig Slopen.


De Verificatieregeling Circulair sloopproject biedt sloopaannemers en opdrachtgevers handvatten voor een vergaande implementatie van circulariteit in de voorbereiding en uitvoering van een sloopproject en de afzet van vrijkomende sloopmaterialen. 


Sloop Agnietencollege Nieuwleusen - Hoogeboom Raalte

De circulaire sloop van het oude Agnietencollege in Nieuwleusen is zeer succesvol verlopen.

Circulaire sloop Combigebouw Stationsplein Zwolle

Circulaire sloop Stadskantoor gebouwdeel 1 en stadswoningen gemeente Helmond

Circulair Sloopproject ‘Voormalig postkantoor’

Voor onze opdrachtgever WoonFriesland gaan we het voormalig kantoorpand en postkantoor, gelegen hartje Heerenveen, demonteren en slopen.

Een circulair sloopproject dat opgaat voor dit keurmerk herkent u aan:


Deelnemers kunnen dit bouwhekdoek tegen kostprijs bestellen via het secretariaat van SVMS