Gedegen voorbereiding met

inspectie van sloopobject en

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige

voorbereiding &

uitvoering

Stoffenverantwoording en afvoer

van vrijkomende sloopmaterialen

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig

slopen

Borging dat de regels worden

nageleefd en aansprakeliijkheidsverzekeringen geregeld

De inzet en aanwezigheid van

deskundig personeel, ook op het

gebied van asbestzorgvuldigheid!

Organisatie

 

De BRL SVMS-007 is opgesteld door het Centraal College van Deskundigen Slopen (CCvD Slopen). In het CCvD Slopen zitten vertegenwoordigers van opdrachtgevers, afnemers van sloopmaterialen, onderzoeksbureaus, overheid en sloopaannemers. Hierdoor bestaat er een breed draagvlak voor de certificatie-eisen. Zie voor samenstelling en reglement van het CCvD Slopen de documentenpagina.

Het beheer van de BRL SVMS-007 is ondergebracht in de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS). Hieronder een overzicht van de belangrijkste taken van deze beheersstichting.
  • Faciliteren van het CCvD Slopen
  • Vaststellen van documenten door bestuur
  • Overleg met de certificatie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor de BRL SVMS-007
  • Verwerken van door certificatie-instellingen afgegeven certificaten
  • Beheren van een lijst van certificaathouders
  • Het innen van afdrachten bij certificatie-instellingen
  • Het onderhouden van contacten met de Raad voor Accreditatie

Op dit moment bestaat het bestuur van SVMS uit:
de heer J.A.M. van Rooijen (voorzitter);
de heer J. Bork(secretaris-penningmeester).

Het secretariaat van de SVMS wordt gevoerd door MiSa advies. Voor vragen en / of opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

NIEUWS

Presentaties informatiebijeenkomsten certificaathouders
30 november 2017 | Lees meer

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard
20 oktober 2017 | Lees meer

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007
08 september 2017 | Lees meer

Meer nieuws »
Copyright 2012 - Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - VeiligSlopen.nl
mail naar Veiligslopen YouTube kanaal van Veiligslopen.nl