Gedegen voorbereiding met

inspectie van sloopobject en

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige

voorbereiding &

uitvoering

Stoffenverantwoording en afvoer

van vrijkomende sloopmaterialen

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig

slopen

Borging dat de regels worden

nageleefd en aansprakeliijkheidsverzekeringen geregeld

De inzet en aanwezigheid van

deskundig personeel, ook op het

gebied van asbestzorgvuldigheid!

NIEUWS

 
06-02-2017
Nieuwe BRL SVMS-007 per 1 april a.s. van kracht
In januari jl. heeft het bestuur SVMS op voorspraak van het CCvD Slopen en de CI ingestemd met de nieuwe BRL SVMS-007.

De wijzigingen hebben betrekking op de onderstaande punten:

  1. wijziging van de eisen gesteld aan de omgang met en afvoer van vrijkomende sloopmaterialen;
  2. aanvulling van de eisen betreffende de tenaamstelling van afgegeven certificaten;
  3. inpassing van wijzigingsblad 5SVMS-SEC.08756.D (juli 2015, aanvullende eisen inhuur en uitbesteding);
  4. schrappen van de overgangstermijn in paragraaf 3.1.1 (deze overgangsregeling was al uitgewerkt);
  5. verwerken van de interpretaties 13-01 en 14-01 uit het interpretatiedocument (SVMS-014).

Het gewijzigde document is vastgesteld op 31 januari 2017 en per heden gepubliceerd op de website. Klik hier om het document te lezen. Er is een toelichting op de wijzigingen geschreven en die vindt u hier. Hierin staan voornoemde wijzigingen kort beschreven. De wijziging treedt op 1 april in werking. In document SVMS-010 staat de Overgangsregeling beschreven. De Schouwingslijst SVMS-009 en het interpretatiedocument SVMS-014 worden de komende weken nog aangepast naar aanleiding van de wijziging van de BRL. 

 
<< Terug
NIEUWS

Presentaties informatiebijeenkomsten certificaathouders
30 november 2017 | Lees meer

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard
20 oktober 2017 | Lees meer

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007
08 september 2017 | Lees meer

Meer nieuws »
Copyright 2012 - Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - VeiligSlopen.nl
mail naar Veiligslopen YouTube kanaal van Veiligslopen.nl