Gedegen voorbereiding met

inspectie van sloopobject en

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige

voorbereiding &

uitvoering

Stoffenverantwoording en afvoer

van vrijkomende sloopmaterialen

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig

slopen

Borging dat de regels worden

nageleefd en aansprakeliijkheidsverzekeringen geregeld

De inzet en aanwezigheid van

deskundig personeel, ook op het

gebied van asbestzorgvuldigheid!

NIEUWS

 
2017-11-30
Presentaties informatiebijeenkomsten certificaathouders

2017-10-20
Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard

2017-09-08
Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007

2017-04-07
Nieuwe versie SVMS-009 Schouwingslijst
Per 1 april 2017 is de nieuwe Schouwingslijst SVMS-009 van kracht.

2017-02-06
Nieuwe BRL SVMS-007 per 1 april a.s. van kracht
In januari jl. heeft het bestuur SVMS op voorspraak van het CCvD Slopen en de CI ingestemd met de nieuwe BRL SVMS-007.

2017-01-04
Deelname SVMS als exposant aan de Bouwbeurs 6 - 10 februari

2016-12-23
Nieuwe BRL SVMS-007 per 1 februari a.s. van kracht
De wijziging van de BRL SVMS-007 zal naar verwachting per 1 februari 2017 in werking treden en dus niet per 1 januari zoals eerder aangekondigd.

2016-09-01
Ontwerp BRL SVMS-007 versie augustus 2016 ter consultatie
Vanaf 1 september ligt het wijzigingsvoorstel BRL SVMS-007 ter consultatie voor aan certificaathouders en belanghebbenden in de branche.

2016-02-04
BRL Veilig en Milieukundig Slopen opgenomen in Duurzaam Inkoopbeleid overheid
MVI document Kantoorgebouwen Sloop draagt bij aan gebruik van sloopcertificaat.

2016-01-14
SVMS-009 gewijzigd
Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe SVMS-009 van kracht.

2015-09-11
Evaluatie SVMS-008
Uitnodiging voor deelname aan de evaluatie van SVMS-008 Productbladen op 1 oktober as.

2015-07-28
Informatiebrochure en Jaarverslag 2014

2015-07-10
Wijziging SVMS BRL-007

2015-02-02
Renovatie & Transformatiebeurs
SVMS staat op de Renovatie & Transformatiebeurs Jaarbeurs te Utrecht van 9 t/m 13 februari 2015

2014-12-09
Wijziging SVMS-013 Eisen aan slooplocatie
Per 1 februari 2015 wordt een gewijzigde versie van SVMS- 013 van kracht.

2014-07-09
Wijziging SVMS-009 en 014
Door het CCvD Slopen is een wijziging van de Schouwingslijst vastgesteld en aan het interpretatiedocument zijn twee interpretaties toegevoegd.

2014-07-07
Publieksversie jaarverslag 2013

2013-11-05
Handreiking Deskundigheidseisen Uitvoerder en Voorman Sloopwerken
Deskundigheidseisen Uitvoerder en Voorman Sloopwerken

2013-08-01
Inspraakronde evaluatie SVMS-013

2013-02-13
Uitstel deskundigheidseis BRL SVMS-007
Overgangstermijn deskundigheidseis BRL SVMS-007 (versie 12-01) is verlengd met 6 maanden voor de Voorman en 12 maanden voor de Uitvoerder Sloopwerken

2012-12-05
Jaarrapport 2011

2012-07-25
Vaststelling SVMS-009 Schouwingslijst
Vaststelling SVMS-009 Schouwingslijst

2012-06-07
Verschillenanalyse BRL SVMS-007 beschikbaar

2012-05-29
Vernieuwde website en PR middelen
Promotie van de BRL SVMS-007 is belangrijk!

2012-05-16
Informatiebijeenkomsten goed bezocht

2012-04-16
Wijziging BRL SVMS-007 vastgesteld

2012-01-13
Jaarrapport 2010

2011-12-07
Inwerkingtreding wijzigingsversie BRL SVMS-007

2011-10-24
Wijzigingsversie BRL SVMS-007 vastgesteld

2011-03-07
Wijzigingsversie BRL SVMS-007

2011-01-25
Jaarrapportage SVMS 2009

2010-12-10
Jaarvergoeding SVMS ongewijzigd

2010-10-04
Milieu 2010 Brabanthallen te Den Bosch

2010-01-29
Activiteitenprogramma 2010

2010-01-11
Benoeming nieuwe leden CCvD Slopen

2009-08-03
Wijzigingsblad BRL SVMS-007 (paragraaf 6.7 tijdsbesteding certificatie-instelling)

2009-07-06
Overheidscriteria Duurzaam Inkopensluiten aan bij BRL SVMS-007

2009-05-04
CCvD Slopen stelt interpretatie inzake paragraaf 2.7 van deBRL SVMS-007 vast

2009-04-06
Lloyd Register Quality Assurance stopt met certificatie volgens de BRL SVMS-007

0000-00-00
Vaststelling vertegenwoordiging College van Deskundigen

NIEUWS

Presentaties informatiebijeenkomsten certificaathouders
30 november 2017 | Lees meer

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard
20 oktober 2017 | Lees meer

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007
08 september 2017 | Lees meer

Meer nieuws »
Copyright 2012 - Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - VeiligSlopen.nl
mail naar Veiligslopen YouTube kanaal van Veiligslopen.nl