Gedegen voorbereiding met

inspectie van sloopobject en

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige

voorbereiding &

uitvoering

Stoffenverantwoording en afvoer

van vrijkomende sloopmaterialen

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig

slopen

Borging dat de regels worden

nageleefd en aansprakeliijkheidsverzekeringen geregeld

De inzet en aanwezigheid van

deskundig personeel, ook op het

gebied van asbestzorgvuldigheid!

FAQ Sloopprojecten

 

Vraag

Paragraaf

BRL SVMS-007

 • »

  Voor uitsluitend verhuur materieel / personeel zijn de projecten eisen niet van toepassing. Geldt dit ook voor projecten die op regiebasis worden uitgevoerd?

  1.2
  De BRL SVMS-007 hanteert de term regie niet. Als onder ‘regie' moet worden verstaan op ‘nacalculatie' dan niet, aangezien de sloopaannemer uiteindelijk een project uitvoert en niet alleen mensen en middelen ter beschikking stelt.

  | print |

 • »

  Bij een project kleiner dan 10 m3 komt meerwerk bij en het wordt dan 20 m3. Hoe te handelen?

  4.1
  In dit geval kan worden aangesloten bij het Bouwbesluit 2012, die spreek over "naar redelijke schatting”. Als het echt een ‘groot' project wordt, is er een belang om alsnog de werkvoorbereiding volgens paragraaf 4.3 te plegen.

  | print |

 • » Aard en omvang project is basis voor projectwerkplan. Hoe voorkom ik discussie over die inschatting met de certificatie-instelling? 4.3.5
  Dat zal aan de orde zijn bij (project)beoordelingen. Bij discussies geldt het reglement van CI. Het CCvD zal de ervaringen hiermee ook evalueren.

  | print |

 • » Welke melding Bouwbesluit wordt bedoeld? Startmelding aan gemeente of melding die in plaats is gekomen van omgevingsvergunning? 4.3.5
  De sloopaannemer dient te borgen dat zowel de sloopmelding alsmede de startmelding, beide conform het Bouwbesluit 2012, zijn ingediend.

  | print |

 • » Sloopaannemer heeft eigen sorteerlijn en kan dus beter daar sorteren in plaats van aan de bron. Mag dat?

  4.3.5

  Bouwbesluit 2012

  De BRL SVMS-007 bevat geen expliciete scheidingsvoorschriften aangezien het Bouwbesluit 2012 dit reeds regelt. In de BRL staat dat aan het Bouwbesluit 2012 dient te worden voldaan. Afwijken van de scheidingsregels in het Bouwbesluit 2012 mag alleen op basis van een ontheffing van de gemeente. De certificatie-instelling zal beoordelen of daaraan is voldaan.

  | print |

 • » Bij sloopprojecten van > 10 m3:
  • moet de rapportage van de eindbeoordeling asbest aanwezig zijn?
  • is de rapportage van de eindbeoordeling (vrijgave) voldoende of moet het complete asbestinventarisatie rapport ook op de
  4.3.6
  Op de slooplocatie dient, voor zover van toepassing, zowel de rapportage van de asbestinventarisatie als de eindbeoordeling aanwezig te zijn.

  | print |

 • »

  Wat wordt bedoeld met "resultaten van oplevering” betrekken in de projectevaluatie?

  4.3.8
  Dat de resultaten van de oplevering (bijvoorbeeld de opleverpunten) betrokken worden bij de evaluatie van het project.

  | print |

NIEUWS

Presentaties informatiebijeenkomsten certificaathouders
30 november 2017 | Lees meer

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard
20 oktober 2017 | Lees meer

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007
08 september 2017 | Lees meer

Meer nieuws »
Copyright 2012 - Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - VeiligSlopen.nl
mail naar Veiligslopen YouTube kanaal van Veiligslopen.nl