Gedegen voorbereiding met

inspectie van sloopobject en

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige

voorbereiding &

uitvoering

Stoffenverantwoording en afvoer

van vrijkomende sloopmaterialen

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig

slopen

Borging dat de regels worden

nageleefd en aansprakeliijkheidsverzekeringen geregeld

De inzet en aanwezigheid van

deskundig personeel, ook op het

gebied van asbestzorgvuldigheid!

FAQ Deskundigheid personeel

 

Vraag

Paragraaf

BRL SVMS-007

 • » Worden er in de BRL SVMS-007 eisen gesteld aan wie in het bedrijf Voorman Sloopwerken en Uitvoerder Sloopwerken moet zijn?

  3.1.1

  4.3.5

  In de BRL SVMS-007 staat het aantal deskundigen waarover de certificaathouder binnen de bedrijfsorganisatie moet beschikken. De certificaathouder (sloopaannemer) moet zelf op projectniveau bepalen en motiveren welke deskundigheid vereist is voor de uitvoering van het desbetreffende project.

  | print |

 • » Mag ook een medewerker van kantoor de cursus Uitvoerder Sloopwerken volgen?

  3.1.1

  4.3.5

  Ja. In de BRL SVMS-007 staat het aantal deskundigen waarover de certificaathouder binnen de bedrijfsorganisatie moet beschikken. De certificaathouder (sloopaannemer) moet zelf op projectniveau bepalen en motiveren welke deskundigheid vereist is voor de uitvoering van het desbetreffende project.

  | print |

 • » Een medewerker met 25 jaar ervaring, maar geen diploma. Wat dan?

  3.1.1

  4.3.5

  In de BRL SVMS-007 staat het aantal deskundigen waarover de certificaathouder binnen de bedrijfsorganisatie moet beschikken. De sloopaannemer mag zelf bepalen welke medewerker hij hiervoor laat kwalificeren.

  | print |

 • » Wat zijn kritische werkzaamheden waarvoor Voorman of Uitvoerder Sloopwerken op locatie aanwezig moet zijn?

  3.1.1

  4.3.5

  Ja. In de BRL SVMS-007 staat het aantal deskundigen waarover de certificaathouder binnen de bedrijfsorganisatie moet beschikken. De certificaathouder (sloopaannemer) moet zelf op projectniveau bepalen en motiveren welke deskundigheid vereist is voor de uitvoering van het desbetreffende project.

  | print |

 • » Wordt inleenpersoneel meegerekend in de tabel voor aantal Voorman / Uitvoerder Sloopwerken?

  3.1.1

  Ja, volgens voetnoot 1 bij paragraaf 3.1.1.

  | print |

 • » Een gediplomeerde Uitvoerder Bouw. Is dit gelijk aan Uitvoerder Sloopwerken?

  3.1.1

  Deze persoon zal aan een (belangrijk) deel van de kennisvereisten voor de Uitvoerder Sloopwerken voldoen, maar voor een aantal eindtermen die specifiek betrekking hebben op slopen zal aanvullende opleiding nodig zijn.

  | print |

 • » Bij bepalen van de personele deskundigheid staat dat meegeteld moeten worden de bij de uitvoering van sloopwerk betrokken personeel. Valt een werkvoorbereider of VG functionaris daar onder?

  3.1.1

  Ja, voor zover deze betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van de sloopprojecten.

  | print |

 • » Is er een geldigheidsduur aan de cursus / het diploma Voorman Sloopwerken of Uitvoerder Sloopwerken verbonden? VCA is bijvoorbeeld 10 jaar geldig.

  3.1.1

  Er is geen geldigheidsduur verbonden aan het diploma zoals wordt afgegeven door SVS. Uiteraard dient de sloopaannemer er voor te zorgen dat medewerkers over actuele kennis beschikken.

  | print |

 • » Wat verstaat men onder asbestherkenning?

  3.1.1

  In de BRL SVMS-007 staan de punten waaruit de deskundigheid dient te bestaan genoemd.

  | print |

 • » Asbestdeskundigheid is dit ADK of DAV of DTA of mag dit ook eigen opleiding zijn?

  3.1.1

  In de BRL SVMS-007 staan de punten waaruit de deskundigheid dient te bestaan genoemd. De deskundigheid moet worden aangetoond door opleiding of instructie. Dat mag ook een eigen / bedrijfsinterne opleiding of instructie zijn.

  | print |

 • » Moet een Uitvoerder of Voorman Sloopwerken gedurende de hele dag op een werk aanwezig zijn?

  4.3.5

  De sloopaannemer beschrijft in het projectwerkplan de aard en mate van betrokkenheid van de deskundigen.

  | print |

NIEUWS

Presentaties informatiebijeenkomsten certificaathouders
30 november 2017 | Lees meer

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard
20 oktober 2017 | Lees meer

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007
08 september 2017 | Lees meer

Meer nieuws »
Copyright 2012 - Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - VeiligSlopen.nl
mail naar Veiligslopen YouTube kanaal van Veiligslopen.nl