Gedegen voorbereiding met

inspectie van sloopobject en

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige

voorbereiding &

uitvoering

Stoffenverantwoording en afvoer

van vrijkomende sloopmaterialen

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig

slopen

Borging dat de regels worden

nageleefd en aansprakeliijkheidsverzekeringen geregeld

De inzet en aanwezigheid van

deskundig personeel, ook op het

gebied van asbestzorgvuldigheid!

FAQ Auditing

 

Vraag

Paragraaf

BRL SVMS-007

 • » Stelt de BRL SVMS-007 eisen aan de interne auditor? 2.5.2
  Er zijn geen expliciete eisen gesteld. De certificatie-instelling zal de deskundigheid van de interne auditor beoordelen.

  | print |

 • » Hoe controleert de certificatie-instelling of mijn opgave van sloopprojecten wel compleet is en ik moeilijke projecten niet meld (of mijn concurrent)? 6.5
  Tijdens de bedrijfsaudit kan de CI daarnaar (boeken)onderzoek doen. Er is door het CCvD Slopen vooralsnog afgezien van een meldingsplicht (zie jaarverslag 2011). Certificaathouder is gehouden om een volledig overzicht van projecten bij te houden, net als de certificaathouder ingeval er een meldingsplicht zou gelden is gehouden om de projecten ook daadwerkelijk te melden.

  | print |

 • » Welke projecten moet je melden aan de certificatieinstelling? 6.5
  Er geld geen meldingsplicht aan de CI, maar de voorwaarde dat een overzicht van projecten worden bijgehouden en desgevraagd aan de CI verstrekt.

  | print |

 • » Moet ik de verhuur van personeel en middelen melden aan de CI? 6.5
  Er geld geen meldingsplicht aan de CI, maar de voorwaarde dat een overzicht van projecten worden bijgehouden en desgevraagd aan de CI verstrekt.

  | print |

 • » Indien er in een jaar weinig projecten worden aangenomen door bijvoorbeeld de economische crisis, hoe zit het dan met de projectverdelingen en de voortzetting van het certificaat? 6.7 (punt 4)
  Indien het aantal projectbeoordelingen in een certificatiejaar niet is uitgevoerd, dienen de ontbrekende aantallen in het daarop volgende certificatiejaar alsnog te worden uitgevoerd. Deze maatregel kan slechts één keer in een certificatieperiode worden toegepast.

  | print |

NIEUWS

Presentaties informatiebijeenkomsten certificaathouders
30 november 2017 | Lees meer

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard
20 oktober 2017 | Lees meer

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007
08 september 2017 | Lees meer

Meer nieuws »
Copyright 2012 - Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - VeiligSlopen.nl
mail naar Veiligslopen YouTube kanaal van Veiligslopen.nl