Gedegen voorbereiding met

inspectie van sloopobject en

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige

voorbereiding &

uitvoering

Stoffenverantwoording en afvoer

van vrijkomende sloopmaterialen

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig

slopen

Borging dat de regels worden

nageleefd en aansprakeliijkheidsverzekeringen geregeld

De inzet en aanwezigheid van

deskundig personeel, ook op het

gebied van asbestzorgvuldigheid!

FAQ Algemeen

 

Vraag

Paragraaf

BRL SVMS-007

 • » Wordt het verplicht voor opdrachtgevers om slopen die meldingsplichtig zijn ook door een SVMS gecertificeerd bedrijf uit te laten voeren? -
  Nee. De BRL SVMS-007 is wel een inkoopvoorwaarde voor de overheid in het kader van duurzaam inkopen.

  | print |

 • » Nu door een zeer brede groep van deskundigen de noodzaak wordt gezien de BRL SVMS-007 aan te passen, is het dan ook zo dat er vanuit de overheid geëist wordt dat voor het uitvoeren van sloopwerkende eis wordt gesteld dat de sloopaannemer BRL SVMS-007 gecertificeerd is? -
  Dat is niet aan het CCvD. De overheid is op dit moment niet genegen tot nieuwe regelgeving. De BRL SVMS-007 sluit echter aan bij de sloopvoorschiften in het Bouwbesluit 2012. Bovendien is de BRL SVMS-007 een inkoopvoorwaarde voor de overheid in het kader van duurzaam inkopen.

  | print |

 • » Waar ligt nu de grens tussen verhuur en een project? Verhuur is regiewerk? Bijvoorbeeld verhuur aan een aannemersbedrijf voor de sloop van een badkamer? 1.2
  De term regiewerk wordt in de BRL SVMS-007 niet gebruikt. De projecteisen zijn niet van toepassing indien er in een concrete situatie sprake is van uitsluitend de uitleent c.q. verhuur van materieel en arbeidskrachten.

  | print |

 • » In de schriftelijke aanbieding / offerte dienen de in de BRL onderscheiden processtappen te worden benoemd. Hoe uitgebreid moet dit in de offerte worden omschreven?
  4.3.3
  Er kan worden volstaan met de vermelding uit welke stappen het ‘gecertificeerde sloopproces’ bestaat, namelijk: inspectie / stoffeninventarisatie, werkvoorbereiding, uitvoering, afvoer sloopmaterialen, oplevering en stoffenverantwoording. Uiteraard kan de sloopaannemer indien gewenst een meer uitgebreide toelichting opnemen.

  | print |

 • » In punt 5.5.1 van SVMS-013 wordt inzake laddergebruik verwezen naar de Leidraad werken op hoogte en de Ladderrichtlijn. Wat zijn dit voor een documenten. SVMS-013

  De "ladderrichtlijn” zodanig bestaat niet. Bedoeld wordt de Europese richtlijn "veilig werken op hoogte”. Deze Europese richtlijn is integraal overgenomen in de artikelen 7.23 tot en met 7.23d van het Arbobesluit.

   

  De Leidraad werken op hoogte is een leidraad die is ontwikkeld om in twee schema’s via een eerste stappenplan te bekijken of het werken op een ladder is toegestaan en zodra het antwoord hierop ja is, via een tweede stappenplan om te bekijken waaraan men zich te houden heeft. Let op, bij het toepassen van deze regelgeving moet worden uitgegaan van de Arbeidshygiënische strategie.


  Zie voor de Leidraad www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/03/24/leidraad-veilig-werken-op-hoogte-vno.html.


  | print |

NIEUWS

Presentaties informatiebijeenkomsten certificaathouders
30 november 2017 | Lees meer

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard
20 oktober 2017 | Lees meer

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007
08 september 2017 | Lees meer

Meer nieuws »
Copyright 2012 - Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - VeiligSlopen.nl
mail naar Veiligslopen YouTube kanaal van Veiligslopen.nl