Gedegen voorbereiding met

inspectie van sloopobject en

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige

voorbereiding &

uitvoering

Stoffenverantwoording en afvoer

van vrijkomende sloopmaterialen

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig

slopen

Borging dat de regels worden

nageleefd en aansprakeliijkheidsverzekeringen geregeld

De inzet en aanwezigheid van

deskundig personeel, ook op het

gebied van asbestzorgvuldigheid!

FAQ

 

Kies hier onder één van de categorieën waarvoor FAQ zijn opgesteld.

 

Algemeen

 

Auditing

 

Deskundigheid personeel

 

Sloopmaterialen

 

Sloopprojecten

 

FAQ totaal

 

Toelichting status FAQ

Er worden door certificaathouders en derden regelmatig vragen gesteld over de BRL SVMS-007. Besloten is om deze vragen en de antwoorden te publiceren op een FAQ pagina op de website. De FAQ's zijn mede gebaseerd op de vragen zie zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomsten medio 2012. De antwoorden gaan uit van de geldende normtekst (versie 2012-01).

Op de FAQ pagina worden alleen vragen en antwoorden gepubliceerd die volgen uit de bestaande normtekst. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. De normtekst is bepalend en de beoordeling of hieraan wordt voldaan is uiteindelijk aan de certificatie-instelling. Formele interpretaties van het Centraal College van Deskundigen Slopen zijn opgenomen in document SVMS-014.

 

NIEUWS

Presentaties informatiebijeenkomsten certificaathouders
30 november 2017 | Lees meer

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard
20 oktober 2017 | Lees meer

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007
08 september 2017 | Lees meer

Meer nieuws »
Copyright 2012 - Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - VeiligSlopen.nl
mail naar Veiligslopen YouTube kanaal van Veiligslopen.nl