Gedegen voorbereiding met

inspectie van sloopobject en

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige

voorbereiding &

uitvoering

Stoffenverantwoording en afvoer

van vrijkomende sloopmaterialen

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig

slopen

Borging dat de regels worden

nageleefd en aansprakeliijkheidsverzekeringen geregeld

De inzet en aanwezigheid van

deskundig personeel, ook op het

gebied van asbestzorgvuldigheid!

A summary of the Dutch BRL SVMS-007 demolition certificate


Demolition is more than a job; it's a profession! Acting irresponsibly or incompetently can cause accidents and major damage. As a customer of a demolition contract, you are aware of the (liability) risks of demolition works. And that is why you demand quality and expertise.


In the Netherlands, the Assessment Directive Safe and Environmentally-friendly Demolition (BRL SVMS-007) guarantees that quality and expertise. Expert demolition requires more than specific equipment. Experience, expertise and compliance with regulations are just as important.


We have set down below the six aspects of demolition.

NIEUWS

Presentaties informatiebijeenkomsten certificaathouders
30 november 2017 | Lees meer

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard
20 oktober 2017 | Lees meer

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007
08 september 2017 | Lees meer

Meer nieuws »
Copyright 2012 - Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - VeiligSlopen.nl
mail naar Veiligslopen YouTube kanaal van Veiligslopen.nl