Gedegen voorbereiding met

inspectie van sloopobject en

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige

voorbereiding &

uitvoering

Stoffenverantwoording en afvoer

van vrijkomende sloopmaterialen

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig

slopen

Borging dat de regels worden

nageleefd en aansprakeliijkheidsverzekeringen geregeld

De inzet en aanwezigheid van

deskundig personeel, ook op het

gebied van asbestzorgvuldigheid!

The benefits of a certified demolition contractor at a glance

 


Thorough preparation with inspection of the demolition object and an inventory of substances.

Demolition plan: careful preparation & execution.

Substance account and removal of released demolition materials to authorised contractors.

Safe and environmentally-friendly demolition.

A guarantee that the rules are adhered to and liability insurance policies are in place.

The deployment and presence of expert personnel, also in the area of careful handling of asbestos.

For demolition contractors and clients with ambitions on sustainable demolition, the BRL forms a solid foundation to conclude project-related and verifiable agreements.

For instance, in relation to high-quality reuse of demolition materials, use of low-emission demolition materials and the minimising of disruptions to the surroundings.

NIEUWS

Presentaties informatiebijeenkomsten certificaathouders
30 november 2017 | Lees meer

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard
20 oktober 2017 | Lees meer

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007
08 september 2017 | Lees meer

Meer nieuws »
Copyright 2012 - Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - VeiligSlopen.nl
mail naar Veiligslopen YouTube kanaal van Veiligslopen.nl