Gedegen voorbereiding met

inspectie van sloopobject en

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige

voorbereiding &

uitvoering

Stoffenverantwoording en afvoer

van vrijkomende sloopmaterialen

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig

slopen

Borging dat de regels worden

nageleefd en aansprakeliijkheidsverzekeringen geregeld

De inzet en aanwezigheid van

deskundig personeel, ook op het

gebied van asbestzorgvuldigheid!

JAARVERSLAGEN

 

De certificatie-instellingen rapporteren jaarlijks aan SVMS over de uitvoering van haar certificatieactiviteiten op het gebied van de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen. Op basis daarvan wordt een samenvattend jaarverslag opgesteld. Onderstaand treft u de jaarverslagen over de achterliggende jaren aan.

Copyright 2012 - Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - VeiligSlopen.nl
mail naar Veiligslopen YouTube kanaal van Veiligslopen.nl