Gedegen voorbereiding met

inspectie van sloopobject en

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige

voorbereiding &

uitvoering

Stoffenverantwoording en afvoer

van vrijkomende sloopmaterialen

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig

slopen

Borging dat de regels worden

nageleefd en aansprakeliijkheidsverzekeringen geregeld

De inzet en aanwezigheid van

deskundig personeel, ook op het

gebied van asbestzorgvuldigheid!

Wijzigingsversie 2012-01

 

Op 16 juli 2012 treedt een nieuwe versie van de BRL SVMS-007 in werking. In document SVMS-010 is een overgangsregeling opgenomen. Op de documentenpagina kunt u beide documenten downloaden.

 

 

In mei jl. zijn een drietal informatiebijeenkomsten gehouden waarin de wijzigingen zijn toegelicht aan certificaathouders. De informatiebijeenkomsten op 9, 10 en 16 mei zijn goed bezocht. In totaal hebben ruim 100 personen deelgenomen en de reacties waren positief.

 

Tijdens de bijeenkomsten, met Henk van der Linden (voorzitter CCvD Slopen) als dagvoorzitter, is door vertegenwoordigers van Eerland Certification en SGS Intron een toelichting gegeven op de wijzigingen. Door het SVMS secretariaat is de gevolgde procedure toegelicht en zijn de nieuwe PR middelen van SVMS gepresenteerd, waaronder een promotievideo. Door Siem Zeilemaker, voorzitter Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf, is een toelichting gegeven op de eindtermen en cursus Voorman Sloopwerken en Uitvoerder Sloopwerken in relatie tot de nieuwe deskundigheidseisen per medio 2013.

 

Klik hier voor een verschillenanalyse met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Klik hier voor de sheets van de presentatie tijdens de bijeenkomsten.

 

Heeft u de informatiebijeenkomsten niet kunnen bijwonen, maar wel interesse. Stuur dan een mail naar info@veiligslopen.nl. Bij voldoende interesse wordt er in het najaar nog een bijeenkomst georganiseerd.

NIEUWS

Presentaties informatiebijeenkomsten certificaathouders
30 november 2017 | Lees meer

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard
20 oktober 2017 | Lees meer

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007
08 september 2017 | Lees meer

Meer nieuws »
Copyright 2012 - Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - VeiligSlopen.nl
mail naar Veiligslopen YouTube kanaal van Veiligslopen.nl