Gedegen voorbereiding met

inspectie van sloopobject en

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige

voorbereiding &

uitvoering

Stoffenverantwoording en afvoer

van vrijkomende sloopmaterialen

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig

slopen

Borging dat de regels worden

nageleefd en aansprakeliijkheidsverzekeringen geregeld

De inzet en aanwezigheid van

deskundig personeel, ook op het

gebied van asbestzorgvuldigheid!

Stappenplan gecertificeerde sloopproces?


Een gecertificeerde sloopaannemer werkt volgens het sloopproces zoals beschreven in de BRL SVMS-007. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende drie situaties.
  • Sloopprojecten waarbij minder dan 10 m3 sloopmateriaal vrijkomt
  • Sloopprojecten waarbij meer dan 10 m3 sloopmateriaal vrijkomt
  • Spoedeisende sloopprojecten

Het gecertificeerde sloopproces komt grofweg neer op 4 stappen:
          

Stap 1

De sloopaannemer voert vooraf een inspectie van het sloopobject en een stoffeninventarisatie uit. Hierdoor ontstaat inzicht in de aard, hoeveelheid en mogelijke verontreiniging van de vrijkomende sloopmaterialen. Ook worden de risico’s voor de arbeidsveiligheid en de omgeving geïnventariseerd.
       
Stap 2

Vervolgens wordt een sloopplan opgesteld, met daarin onder meer een beschrijving van de wijze van selectief en milieukundig slopen, de behandeling en afvoer van vrijkomende materiaalstromen en de te treffen veiligheidsmaatregelen. Verder worden in het sloopplan de uitvoeringseisen van de opdrachtgever systematisch weergegeven.
          

Stap 3

De uitvoering van de sloop vindt plaats conform het sloopplan. Bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden zijn medewerkers betrokken die deskundig zijn op het gebied van veilig en milieukundig slopen. Gecertificeerde sloopaannemers werken met goedgekeurd materieel. De sloopaannemer dient er verder voor te zorgen dat de slooplocatie veilig en ordelijk is en dat de vrijkomende materiaalstromen geen verontreiniging van bodem en omgeving veroorzaken.
    

Stap 4

De oplevering van het project vindt plaats in overleg met de opdrachtgever en wordt schriftelijk vastgelegd. Door de sloopaannemer wordt een stoffenverantwoording van de vrijkomende sloopmaterialen opgesteld, die desgevraagd aan de opdrachtgever wordt verstrekt.

NIEUWS

Presentaties informatiebijeenkomsten certificaathouders
30 november 2017 | Lees meer

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard
20 oktober 2017 | Lees meer

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007
08 september 2017 | Lees meer

Meer nieuws »
Copyright 2012 - Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - VeiligSlopen.nl
mail naar Veiligslopen YouTube kanaal van Veiligslopen.nl