Gedegen voorbereiding met

inspectie van sloopobject en

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige

voorbereiding &

uitvoering

Stoffenverantwoording en afvoer

van vrijkomende sloopmaterialen

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig

slopen

Borging dat de regels worden

nageleefd en aansprakeliijkheidsverzekeringen geregeld

De inzet en aanwezigheid van

deskundig personeel, ook op het

gebied van asbestzorgvuldigheid!

BRL SVMS-007

 

De BRL Veilig en Milieukundig Slopen is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Hierin staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal.

 

De BRL bevat eisen over: 

 

de voorbereiding, uitvoering en oplevering van sloopprojecten;

de afvoer van vrijkomende sloopmaterialen afkomstig van sloopprojecten;

de arbeidsveiligheid en milieuaspecten bij sloopprojecten;

het kwaliteitssysteem van de sloopaannemer;

borging van naleving van regelgeving en een adequate aansprakelijkheidsverzekering;

de deskundigheid van het personeel.

 

De eisen in deze beoordelingsrichtlijn zijn mede ontleend aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden.

NIEUWS

Presentaties informatiebijeenkomsten certificaathouders
30 november 2017 | Lees meer

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard
20 oktober 2017 | Lees meer

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007
08 september 2017 | Lees meer

Meer nieuws »
Copyright 2012 - Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - VeiligSlopen.nl
mail naar Veiligslopen YouTube kanaal van Veiligslopen.nl