Gedegen voorbereiding met

inspectie van sloopobject en

stoffeninventarisatie

Sloopplan: zorgvuldige

voorbereiding &

uitvoering

Stoffenverantwoording en afvoer

van vrijkomende sloopmaterialen

naar bevoegde afnemers

Veilig en milieukundig

slopen

Borging dat de regels worden

nageleefd en aansprakeliijkheidsverzekeringen geregeld

De inzet en aanwezigheid van

deskundig personeel, ook op het

gebied van asbestzorgvuldigheid!

Stichting Veilig en Milieukundig Slopen


Slopen is een vak! Onzorgvuldig of ondeskundig handelen kan leiden tot ongevallen en grote schade. Als opdrachtgever van een sloopopdracht bent u zich bewust van de (aansprakelijkheids-)risico's van sloopwerkzaamheden. Daarom vraagt u kwaliteit en deskundigheid.

De Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) waarborgt die kwaliteit en deskundigheid. Deskundig slopen vereist meer dan specifiek materieel. Ervaring en kennis van zaken en naleven van de regelgeving is minstens zo belangrijk.

Op deze website treft u alle informatie aan over de BRL SVMS-007. Ook kunt u het certificatieschema en andere SVMS documenten downloaden. Vergeet vooral ook niet de promotiefilm te bekijken.

 


Stichting Veilig en Milieukundig Slopen is partner van Demolition Day

 

 

Op 22 september 2018 organiseert branchevereniging VERAS Demolition Day. Op deze dag stellen leden van VERAS, verspreid door heel Nederland hun projectlocaties open voor publiek. Iedereen is welkom om kennis te maken met het prachtige slopers- en asbestverwijderingsvak. SVMS is partner van dit evenement, waarbij één van de centrale thema's circulair slopen is. 

Voor meer informatie over Demolition Day en de locaties die u kunt bezoeken op 22 september 2018 kijkt u op www.demolitionday.nl

 


NIEUWS

Presentaties informatiebijeenkomsten certificaathouders
30 november 2017 | Lees meer

Beheerders van schema’s voor certificatie, inspectie en keurmerken ontwikkelen nieuwe standaard
20 oktober 2017 | Lees meer

Regiobijeenkomsten SVMS BRL 007
08 september 2017 | Lees meer

Meer nieuws »
Copyright 2012 - Stichting Veilig en Milieukundig Slopen - VeiligSlopen.nl
mail naar Veiligslopen YouTube kanaal van Veiligslopen.nl